VD och ledning – investeringar

När man pratar om att investera i nya bolag eller case så diskuterar vi ofta kriterier som:

1) rätt pris,
2) lönsamhet
3) framtida kassaflöde etc.

Det finns såklart många fler aspekter som man tar upp i en analys. Men annan viktig aspekt är den mänskliga faktorn i bolaget, dvs ledningen.

VD, styrelse och ledning – ägande

Häromdagen hörde en vän av sig för att bolla sitt senaste aktieköp. Han var osäker på om han var positiv eller negativ till börsen i sig men tyckte att bolaget han köpt hade ett bra case och bra ledning och styrelse. Eftersom att jag inte hade stenkoll på bolaget så googlade jag fram dem för att läsa på lite. Eftersom att han nämnt just ledning och styrelse så ville jag givetvis titta på dem först och fann att bara ett fåtal ens ägde aktier själva i bolaget, och de som gjorde det ägde väldigt lite. Många av dem saknade dessutom relevant erfarenhet för positionen och hade varken jobbat med samma position eller i samma bransch tidigare.

Jag har en teori om att om de människor som driver bolaget blir påverkade privat om bolaget går bättre eller sämre så kommer i alla fall de att göra ett bra jobb. Sen är det såklart viktigt också att de som sitter på positionen har rätt erfarenhet eller rätt kunskap. Kombinationen av dessa två brukar jag titta på. MEN, med det sagt så tycker nog jag ändå ägandet viktigast, om en ledning har en stor del av sitt eget kapital investerat i bolaget och någon av posterna är tillsatta med någon som kanske saknar rätt erfarenhet men ändå äger endel av bolaget så hyser jag stor tilltro att övriga ledning ändå hittat rätt kompetens – om ni hänger med hur jag menar.

Var hittar jag informationen? 
Varje börsnoterat bolag måste ha en sida för ”Investor Relations”, där ska det också finnas information om bolagsstyrelse och koncernledning.

Vi kan ta Hemfosa Fastigheter som exempel.
Här kan vi till exempel se att VD Jens Engwall själv har ett innehav som motsvarar cirka 347 msek. Han blir med andra ord i allra högsta grad påverkad privat beroende på hur det går för bolaget. Om vi tittar på resten av koncernledningen så ser vi att även CFO Karin Osslind äger både stamaktier och preffar och att hon har relevant erfarenhet. Samma mönster går att se hos övriga i ledningen.

Den enda som egentligen sticker ut är COO i Norge, men å andra sidan har han relevant erfarenhet och sitter ju faktiskt inte ens i Sverige utan i Norge. Dessutom är han även involverad i Hemfosas dotterbolag Immob Holding AS som styrelseordförande. Med en snabb googling ser man att han är största aktieägare (inte noterat) vilket ju också ger honom incitament att driva Hemfosa i rätt riktning.

Om man tycker att det känns som ett stort steg att göra en hel analys på ett bolag så kan detta vara en bra början för att bekanta sig med företaget!

Hur tänker ni kring ledning och aktieägande?