Världens största IPO, olja och förnybar energi

Vi går ju mer och mer mot ett samhälle som försörjer sig på förnybar energi. Att framställa förnybar energi i form av vind-, sol- eller vattenkraft är idag billigare på grund av stora kostnadseffektiviseringar än att pumpa olja. Dessutom är det extremt mycket mer effektivt att omvandla till exempel vindkraft till elektricitet jämfört med kol eller olja.

Data hämtad från Energy Points Angående att investera i olja så skrev jag ju om peak oil i mitt tidigare inlägg om handel med olja och precis som jag nämnde där så har kulmen redan nåtts i flera regioner.

Men, jag skulle dock säga att det största problemet med olja inte handlar om att den håller på att ta slut utan att det faktiskt inte är 1) ett effektivt sätt att framställa elektricitet på och 2) dessutom förstör vår planet. Valet på om jag vill investera i olja eller förnybar energi är alltså enkelt för mig.

Saudi Aramco

Saudi Aramco IPO Saudi Aramco, eller Saudi Arabian Oil Company, är det statsägda oljebolaget i Saudiarabien och dessutom världens största oljebolag, både mätt i produktion och mängd påvisade oljereserver. De planerar just nu att genomföra vad som kommer bli världens största IPO sett till market cap. Saudi Aramco kommer alltså att ha ett börsvärde på 2000 miljarder USD jämfört med Apple som idag är världens största börsnoterade bolag med ett börsvärde om nästan 730 miljarder USD.

Så, vad händer när ett helt land vars ekonomi är byggt på export av en råvara som världen långsamt rör sig bort från? I Parisavtalet från 2015 enades 190 länder (inklusive Saudiarabien) om att frångå fossila bränslen och därmed också starta en process för att minska produktionen av fossila bränslen för att undvika framtida klimathot.

Ett av de största hoten mot olja är den stora prisnedgången för bland annat batterier vilket möjliggör utveckling av batteridrivna bilar i en prisklass som alla har råd med. Så vad ska världens största oljebolag göra på börsen? Planen är att använda kapitalet från emissionen till att styra Aramco från att vara ett företag vars största verksamhet handlar om att producera olja till ett globalt industrikonglomerat, alltså ett stort investmentbolag som investerar i olika typer av verksamheter globalt.

Saudi Aramco har en vision om att denna förändring ska vara klar till år 2030 enligt deras ”Vision 2030”. De har redan påbörjat omvandlingen genom att investera i en hel del olika företag, allt från tech-start ups till företag som arbetar med förnybar energi. CB Insight, har kartlagt Aramcos nuvarande investeringar nedan:   Vad vill jag säga med det här? I en föränderlig marknad krävs det att företag är versatila och trendföljande. Det spelar ingen roll om du är världens största oljebolag om det inte finns en efterfrågan på olja