Candlestick diagram

I det här inlägget tänkte jag dock att vi skulle titta lite närmre på den diagramtyp som många, inklusive jag själv, tittar på, nämligen candlestick diagram.

Bitcoin prisintervall per dag.

I candlestickdiagrammet ovan visas hela prisintervallet för varje handelsdag för Bitcoin. Om du vill se utvecklingen på längre sikt kan du i regel välja att visa vecko- eller månadsvärden men du kan även se utvecklingen på kortare sikt, exempelvis intradag, per timme, de senaste fem minutrarna eller ännu kortare.

De staplar som har grön fyllningsfärg indikerar en dag med kursuppgång och de röda indikerar en dag med kursnedgång. Candlestick-stapeln visar intervallet för handelsdagens öppnings- och stängningskurs och de så kallade ”svansarna” (se tydligare bild nedan) visar handelsdagens högsta och lägsta kurser.

Kropp och svansar

Ovan ser ni ett candlestickdiagram över Bitcoin där varje candlestickstapel avser en dag. Själva stapeln kallas även för ”kropp” och linjerna över och under kallas för ”svansar”.

Ovan kan ni se i detalj vad en stapel med tillhörande svans är och betyder.
Ibland kan man se en lucka mellan två candlesticks. Dessa kallas för gap och betyder att inga affärer har gjorts i de prisintervaller som ligger i det området. Det är alltså det som skiljer mellan stängningskursen och öppningskursen som kallas för gap.