Trackercertificat och Bitcoins

Jag skrev för ett tag sen om vikten av en diversifierad portfölj men tänkte utveckla det något. Självklart handlar inte diversifiering endast om att placera sitt innehav i olika bolag och branscher utan även att välja olika tillgångsslag.

Trackers

En typ av värdepapper som jag handlar med kallas trackercert. Det är ett enkelt sätt att få exponering mot marknader som annars kan vara svåra att nå. Ett trackercertifikat liknar på många sätt en vanlig börshandlad fond men är utgiven av en bank som garanterar produkten.

Värdet på ett trackercertifikat beror på den underliggande tillgången, t ex ett aktieindex, råvara eller marknadssegment.

Bitcoin

Jag har använt trackercertifikat för att följa bitcoins utveckling. Värdet på ett trackercertifikat följer den underliggande tillgången i såväl uppgång som i nedgång.

Till exempel, om värdet på bitcoins går upp med 2 % så går trackercertifikatet upp med 2 %, om bitcoins går ner med 2 % så går trackercertifikatet ned med lika mycket.

Precis som med fonder har även trackercertifikat någon typ av förvaltningsavgift som kan vara bra att hålla koll på. Avgiften varierar och anges i trackercertifikatets villkor.

Det är också viktigt att tänka på att om den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta så innebär det utöver den vanliga marknadsrisken också en valutarisk. Det betyder att det certifikatets värde kan sjunka eller stiga i värde även om värdet i den underliggande tillgången är oförändrad. Bitcoin XBT – Trackercertifikat med bitcoin som underliggande tillgång