Reflektera vid börsnedgångar

Jag läser Ray Dalios Principles den här veckan och älskar i princip varenda en. Även om boken delvis är skriven med fokus på organisationsstruktur så handlar den även om vilka människor man omger sig av i livet. Jag tänker dock att många av principerna går att implementera på andra delar också, så som investeringar till exempel. When you experience pain, remember to reflect.

Howard Marks skriver i The Most Important Thing att man aldrig kan veta vad som faktiskt kommer att ske men att det går att förbereda sig. You can’t predict, but you can prepare Detta citat är verkligen ett av dem som jag tycker är absolut viktigast när det kommer till investeringar. Du måste diversifiera din portfölj för att du aldrig med säkerhet kan veta vad som kommer att ske i framtiden.