Swedish Match – SWMA

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Företaget har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket. Swedish Match produkter och varumärken redovisas i produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). 

Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Mer än en tredjedel av företagets totala nettoomsättning och mer än halva rörelseresultatet härrör från produktområdet Snus och moist snuff. Ni vet ju redan att jag scalpat SWMA till och från sen tidigt i år. Sålde av hela posten i oktober men gick in igen under veckan som varit.

Extrautdelning 2016

När SWMA släppte delårsrapporten avseende januari – september 2016 informerade de om att de minskat sitt innehav i STG från 31,1 % till 18,1 %. Swedish Matchs styrelse föreslår att intäkterna från denna försäljning ska distribueras som en extra utdelning på 9,50 SEK per aktie, detta ska först godkännas vid en extra bolagsstämma den 19 december. SWMA Happy investing!