Lucara Diamond Corp. Q3 2016

I tisdags kväll släppte Lucara Diamond Corp. sin kvartalsrapport avseende juni-september i vilken Lucara redovisar ett resultat efter skatt på -3,8 miljoner dollar, resultatet per aktie uppgick till -0:01 dollar.

Företagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 38,1 miljoner dollar inkl intäkter om 8,3 miljoner dollar från diamanter vilka såldes under Q2 men bokades upp under Q3.

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 332 dollar mot Q3 föregående års 1081 dollar. Produktionskostnaden per carat var under kvartalet 149 dollar, produktionsmarginalen landade därmed på 183 dollar. Rörelseresultatet EBITDA[1] var 12,4 miljoner dollar och Lucara Diamonds likvida medel uppgick vid periodens slut till 49,7 miljoner dollar.

LUC Dessutom har Lucara startat ett borrprogram vid AK11, ett område nära Karowegruvan. Loggning och tester från borrningen pågår och resultat kommer att offentliggöras när borrningsprogrammet är klart. Borrning vid BK02, AK13 och AK14 kommer att påbörjas under Q4.

Mellan den 7-16/11 visar Lucara 12 diamanter om totalt 1100 carat. Under eftermiddagen den 16/11 väntas sedan en auktion hållas.

Jag håller kvar vid min position i Lucara och fyller på inför auktionen den 16/11 samt till årsrapporten för 2016. [1] Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization