Lyko börsnotering

LYKO är alltså en omnikanalplattform (försäljning genom ett flertal kanaler, med fokus på en helintegrerad konsumentupplevelse) för hårvård och skönhet. Lyko.se är en av Sveriges ledande e-handelsplattformar för skönhetsprodukter och finns även på den norska marknaden via Lyko.no.

I Sverige samt i Norge har de totalt 40 butiker varav 39 med tillhörande salonger. De har de senaste åren gjort flera förvärv som endel av affärsutvecklingen och tanken är att

Totalt ska de ta in 223 msek (om emissionen lyckas) vilket väntas ge dem 203 msek efter kostnader hänförda till emissionen. Pengarna ska gå till att betala av en skuld på totalt 215 msek efter att LYKO AB och Bellbox AB gick ihop. Tanken är att återbetalningen av skulden även ska ge LYKO finansiell flexibilitet för att i framtiden kunna hantera ytterligare förvärv för bolagets fortsatta tillväxt.

Nettoomsättningen per Q1-Q3 2017 uppgick till 528,3 msek jämfört med 450,9 msek motsvarande period föregående år. Totalt 2016 uppgick nettoomsättningen till 642,8 msek år 2016 vilket är en ökning med nästan 28 procent jämfört med 2015 medan resultatet minskade från 8,7 msek (2015) till 7,8 msek (2016). Räknat på teckningskursen om 50 kronor per aktie väntas börsvärdet bli 766 msek.

Emission

Emissionen och således avbetalningen av skulden kommer att förbättra resultatet framöver vilket är välbehövligt då finansnettot var -45 msek Q1-Q3 2017. Resultatet före skatt blev därmed en förlust på 25 msek. Rörelsevinsten sjönk med 38 procent till 15,7 msek, villet delvis beror på noteringskostnader, nya butiker och e-handelssatsingar etc. LYKOs mål på lång sikt är att försäljningen ska växa med 15-20 procent per år och att rörelsemarginalen före avskrivningar ska vara 10 procent. I expansionsplanerna ingår nya fysiska butiker. Butikskedjan har växt snabbt de senaste åren och onlinehandelsdelens genomsnittliga tillväxt är ännu snabbare med 42 procent om året under 2012-2016.

Om man ska dra en mycket felaktig lynchspaning (helt enkelt av anledningen att man inte bör göra lynchspaningar och jag är en person som faktiskt är totalt ointresserad av skönhetsprodukter) så finns betalningsvilja även bland personer som jag som är fullständigt ointresserade av skönhet. Eftersom jag i snitt lägger cirka fem minuter framför spegeln varje morgon är jag däremot mer intresserad av att ha bra hudvårdsprodukter för att kunna minimera den tid jag lägger på t ex smink. Detta har lett till att jag blivit desto mindre priskänslig när det kommer till hudvårdsprodukter och lägger gärna pengar på något som fungerar och går snabbt, t ex ansiktsolja eller masker som man kan sova med.

Slut på sidospår. Jag tror att LYKO kan vara ett tillväxtcase och tror framförallt att många tycker att det är en intressant IPO som sticker ut bland alla andra.