Ledning och ägarbild – Del 3

Detta är del 3 i vår analysskola som är skriven av Twitterprofilen @värdeinvesteraren

De olika delarna i vår fundamentala analysskola
Steg 1 – Marknadsanalys
Steg 2 – Produktkännedom & affärsmodell
Steg 3 – Ledning & ägarbild
Steg 4 – Vallgravar
Steg 5 – Resultaträkningen
Steg 6 – Balansräkningen och kassaflöden
Steg 7 – Värdering & nyckeltal
Steg 8 – Margin of safety

Klicka för att gå direkt till önskat steg

Likt Titanic så kan det bästa fartyget i världen sjunka till havets mörka avgrund om kaptenen bakom rodret inte är kompetent, har den bästa intentionen eller är en idiot. Därför räcker det inte med att hitta ett bolag som har en bra produkt eller affärsmodell. En icketrovärdig eller inkompetent ledning är direkt värdeförstörande i vissa fall.

Fingerprint Cards aktiekurs hade nog sett annorlunda ut under en annan ledning. Bolaget har en bra produkt och en stark marknadsposition (För tillfället) men det räcker inte alltid. Att bilda sig en god uppfattning om ett bolags ägarbild och ledning är därför absolut nödvändigt.

Analysera ledning och ägare

Du sitter i ett flygplan på 4 000 meters höjd. Det är första gången du ska hoppa fallskärm och du är fylld av adrenalin. Fallskärmsinstruktören säger åt dig att du ska göra dig redo för snart ska du hoppa. Han ger dig en hörlurssnäcka och sätter på dig fallskärmen och informerar dig om att han kommer att ge dig instruktioner i örat. Du börjar få rejäl panik då du trodde att detta skulle vara ett tandemhopp. 

Hur säker känner du dig i situationen? Fallskärmsinstruktören riskerar ingenting i det här fallet, i värsta fall blir han av med jobbet. Du skulle känna dig mycket tryggare om fallskärmsinstruktören hoppade med dig och i sin tur också riskerade sitt liv. Chansen är att han tar uppgiften på mycket större allvar om konsekvenserna av ett misslyckande är gravare.

Detta är ett exempel på när man inte följer det man i investerarkretsar kallar för pilotskolan. Pilotskolan syftar till att ledningen och styrelsen för ett bolag själva bör ha ett ägande av bolaget. Att ledningen har ett starkt ekonomiskt incitament till att göra ett så bra jobb som möjligt är livsnödvändigt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer 1: Your capital is at risk. Other fees apply. For more information, visit etoro.com/trading/fees. Disclaimer 2: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 81 % av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Insiderköp och insiderförsäljningar

En sak jag vill trycka på är att man inte drar alltför stora växlar på insiderförsäljningar. Listan över anledningar till försäljningar kan göras väldigt lång och därmed behöver en försäljning inte betyda ett skvatt. Det finns bara en anledning till insiderköp dock. Att köparen tror att aktien är lågt värderad och tror på att kursen kommer att gå upp.

Incitament

Ledningen består av VD och Chief Financial Officer (CFO) samt andra högt uppsatta personer inom företaget. Förenklat är det ledningen som styr det dagliga arbetet i bolaget och därav namnet. Det är ledningen som leder bolaget framåt, i förhoppningsvis rätt riktning.

Det är viktigt att säkerställa att ledningen agerar i aktieägarnas bästa intresse. Människor är egoistiska i sin natur och därför är det bra om aktieägarnas och ledningen har ett gemensamt intresse. Det ligger i aktieägarnas intresse att aktiekursen går uppåt och därför är det fördelaktigt att ledningen delar det intresset. Finansiella morötter i form av aktier, optionsprogram eller bonusar är ett utmärkt sätt att erbjuda ledningen en prestationsbaserad ersättning.

Aktier är det vanligaste och de ser till att ledningen sitter i samma sits som du som aktieägare gör. Därför föredrar jag just det över de andra formerna av ersättning. Det är också lite enklare att följa och kvantifiera över de andra två alternativen.

Innehavet skall helst utgöra en betydande del av ägarens egna kapital. Om ägaren bara investerat 1-2 procent av sitt kapital i bolaget så inger det inte ett särskilt starkt förtroende.

Kompetent och trovärdig ledning

Pilotskolan är en viktig aspekt men det viktigaste är ju trots allt att ledningen, styrelsen och huvudägarna är kompetenta. Detta kan vara väldigt svårt att kvantifiera då det är ett mjukt värde och ingenting man direkt kan räkna på. Det är betryggande med en kompetent ledning när det stormar. Kompetenta ledare känner till vattnen och vet hur skutan skall styras under oroliga tider och detta kan vara avgörande, då vi alla vet att en storm tids nog är oundviklig.

Småsparare har inte lyxen att träffa VD eller CFO på en lunch eller middag för att diskutera bolagets framtidsutsikter och därigenom bilda sig en uppfattning om personen i fråga. För mycket handlar om en karaktärsbedömning i det här fallet. Det är svårt för oss småsparare att lära känna personen bakom rollen. Därför tycker jag att man får nöja sig med att titta på hur framgångsrik nyckelpersonerna varit i sina tidigare åtaganden. Vilka bolag har personen jobbat på tidigare? Hur presterade denna då? Man får nog nöja sig med att läsa tidigare finansiella rapporter och det som finns i media om personen i fråga.

Exempel då ledningen skadade aktieägarvärde

Ett exempel på hur dålig ledning kan skada aktievärdet är Fingerprint Cards. Agerandet och kommunikationen från ledningen när det kommer till de två senaste vinstvarningarna, Q4-2016 och Q1-2017, är under all kritik. Aktien har verkligen tagit mycket stryk på grund av hur detta sköttes och hur det kommunicerades. Ledningens felagerande var att komma med prognoser som inte ens höll i två månader. två kvartal i rad. De föreslog också utdelning för 2017 som de bara någon månad efter drog tillbaka.

Ledningen i det här bolaget är varken kompetent eller trovärdig och det har de visat gång på gång. De kommunicerar gärna positiva nyheter men är knäpptysta när det stormar kring bolaget.

Exempel då ledningen skapade aktieägarvärde

Ola Rollén är istället ett utmärkt exempel på en VD som varit väldigt kompetent och har tagit Hexagon till nya höjder genom sitt ledarskap. Att han är kompetent är det inget snack om.

Analysera ledningens trovärdighet

Hur avgör man om en ledning är trovärdig då? Jag tycker väl den punkten är ganska självklar. Hur ofta stämmer informationen som bolaget kommunicerar till aktieägarna? Är bolaget bra på att gå ut med senaste informationen. Ett exempel på ett bolag som inte hade en trovärdig ledning var Wells Fargo (WFC). Att påstå att ingen högt uppsatt person visste om vad som föregick är patetiskt (Refererar till skandalen om fejkade konton).

Kompetent ledning kan ironiskt nog vara en framtida risk om en stor del av bolagets fina resultat går att härleda till just ett fåtal nyckelpersoner. Warren Buffett har tidigare sagt att han gillar att köpa bolag som till och med en skinkmacka kan sköta och citat nedan från Peter Lynch trycker på samma sak.

Go for a business that any idiot can run – because sooner or later, any idiot probably is going to run it” – Peter Lynch

Sammanfattning

Det är alltså viktigt att ledningen och andra nyckelpersoner i bolaget äger en ansenlig mängd av bolaget för att ha tillräckligt stora incitament till att driva bolaget i rätt riktning och för att göra det som är bäst för bolaget i alla tider. En kapten ska gå under med sitt skepp om olyckan väl inträffar och den vetskapen bör göra att du känner dig tryggare med att kliva på fartyget. Chansen är att kaptenen kommer att ta sin uppgift på stort allvar om hans eller hennes liv hänger på det. 

Det viktigaste är trots allt att ledningen är kompetent. En motiverad idiot är fortfarande en idiot. Har ledningen visat sig vara inkompetenta i tidigare åtaganden så bör man träda försiktigt. Därför bör du ha som krav att bolaget är lett av kompetenta och trovärdiga ägare som har ett relativt stort aktieägande i bolaget. Bolaget ska dock inte vara alltför komplext. Bara för att ett bolag som Hexagon har gått bra historiskt sett så är det inte en garanti att det fortsätter att göra det under en annan ledning.

Viktiga punkter:

  • Kompetent och trovärdig ledning.
  • Nyckelpersoner äger minst 5 till 10 procent av bolaget.
  • Innehavet ska vara av betydelsefull storlek för ägarna.
  • Ledningens kompetens ska helst inte vara avgörande för bolagets framtid.
  • Insiderförsäljning behöver inte betyda något
  • Insiderköp är positivt.