Lärande om investeringar

jag har läst ut boken ‘How an economy grows and why it crashes’ av Peter Schiff. En bok jag tycker att alla borde läsa, fantastisk, pedagogisk och framförallt rolig. Jag började direkt med boken ‘Dao of Capital‘ av Mark Spitznagel och wow, det är så mycket visdom på varje sida att jag emellanåt lägger ner boken för att reflektera över det jag just läst. T ex detta:

Acting for the long term generally entails an immediate commitment, based on an immediate view of the available opportunity set, and waiting an extended period of time for the result – often without due consideration to or differentiation between intertemporal opportunities that may emerge during that extended period of time. Moreover, saying that one is acting long term is very often rationalization used to justify something that is currently not working out as planned.

Det är SÅ vanligt att investerare gör en analys, fattar ett beslut och investerar i något där utfallet inte blir som man tänkt sig. Istället för att erkänna för sig själv att man hade fel och då gå vidare så blir det viktigare att ”ha rätt” i sin analys och beslut att man hellre behåller bolaget i sin portfölj och kallar det för ”långsiktigt”.

En bra investerare erkänner sina fel

En bra investerare har inte alltid rätt men är duktig på att erkänna fel och sen 1) korrigera för att sen 2) lära sig av misstaget.

‘Lärande om investeringar’ är en process (något även Spitznagel gång på gång återkommer till i Dao of Capital) och vi måste acceptera att vi aldrig blir färdiga investerare, vi får bara mer och mer erfarenhet av tidigare misstag, det är sen vad vi väljer att göra med dessa som spelar roll.