Korrelation, kausalitet och jämställda bolag

Innan jag går in på varför man kanske inte bör välja bolag enbart beroende på om de har en jämställd styrelse eller ej så tänkte jag att vi skulle gå igenom skillnaden på korrelation och kausalitet.

Korrelation betyder att två variabler samvarierar och kausalitet betyder att en variabel aktivt påverkar den andra. Alltså, variabeln ”vunna fotbollsmatcher av lag X” kan korrelera med variabeln ”antal positiva dagar på börsen” men som ni förstår finns ingen kausalitet. Det är alltså inte de vunna matcherna av fotbollslaget som har påverkat börsen eller tvärtom.

Vad menar jag egentligen med jämställda bolag?

Så tillbaka till ämnet. Vad menar jag egentligen med jämställda bolag? Jo, flera studier pekar ju på att jämställda bolag presterar bättre på börsen, so far so good. Frågan är bara hur vi vet att ett bolag är jämställt eller inte. Detta går inte att mäta enbart på styrelser utan vi måste in och rota i bland annat företagskulturen. Barbara Krumsiek, tidigare VD för Calvert Investment, brukar säga att vi måste gå från ”counting to culture” när det kommer att jobba med jämställdhet i bolag.

Jag talar ofta om vikten av att titta på fler än en parameter när man gör en analys av ett bolag, men idag tänkte jag egentligen bara förklara skillnaden mellan ett jämställt bolag, och ett ”jämställt” bolag och hur det hänger ihop med att titta på fler parametrar för att kunna kalla ett bolag jämställt. Jag skulle också vilja påstå två saker: ett bolag kan vara jämställt utan att ha minst 40 procent kvinnor i styrelsen och ett bolag kan vara icke-jämställt även om de har en jämställd styrelse.

Jag tänker så här: om en jämställd styrelse är ett resultat av att bolaget är jämställt så kan det finnas kausalitet mellan det jämställda bolaget och ett bra resultat. Om bolaget i sig ej är jämställt men styrelsen är det, så kan det finnas en korrelation mellan den jämställda styrelsen och resultatet, men på lång sikt tror jag att bolaget där företagskulturen är jämställd och man kan mäta jämställdhet på fler parametrar än bara styrelsen kommer att prestera bättre.

Alltså: heja jämställdhet, men sluta tro att det räcker med 40 procent kvinnor i en styrelse för att få kalla bolaget jämställt.