Köp bara aktier i bolag som du förstår dig på

Myt nummer 1: Att investera är enkelt: köp bara aktier i bolag som du förstår dig på

Den första nybörjarmyten handlade som sagt om att säga till nya småsparare som kanske ska göra sin första investering att det är enkelt att investera och allt de behöver göra är att köpa aktier i bolag som de förstår sig på. Myten kommer ursprungligen från en missuppfattning om att Peter Lynch skulle ha sagt att när man väljer aktier så ska man välja bolag som man känner till och förstår.

“I’ve never said, ‘If you go to a mall, see a Starbucks and say it’s good coffee, you should call Fidelity brokerage and buy the stock,’ – Peter Lynch

Det Lynch menade var att om du som ny investerare har svårt att hitta inspiration till vad du egentligen ska analysera för bolag så kan du välja bolag som du känner till – för analys alltså. Om du handlar kläder på H&M så är en idé alltså att titta på H&Ms rapport (förslagsvis 3-5 år bak i tiden) och jämföra med konkurrenter som MQ, KappAhl, Retail and Brands osv. Det räcker dock inte att bara jämföra konkurrenter utan du behöver också skapa dig en bild av hur branschen i sig mår för tillfället. Låt mig visa med ett exempel:

Exempel: H&M

Ponera att du är intresserad av att köpa aktier i H&M. Du har hört självutnämnda experter säga att H&M är en bra nybörjaraktie och väljer därför att analysera H&M, konkurrenter och branschen. Jag har ju skrivit ett flertal gånger om vikten av att inte bara titta på en parameter vid analys, men vad kan vi kika på då? Jag har tidigare gjort en mall för fundamental analys uppdelad i fem delar, men om vi håller det ännu enklare så kan vi börja med ett färre antal parametrar:

  • Hur har aktiekursen rört sig de senaste åren och varför? – Stora upp- och nedställ som kan förklaras av information/nyheter?
  • Har försäljningen ökat eller minskat de senaste 3-5 åren? Har detta varit i linje med bolagets och andras förväntningar?
  • Marginalutveckling de senaste 3-5 åren? Vad beror utvecklingen på? Den här typen av information finns att hitta i rapporterna då bolagen ofta kommenterar sänkta marginaler på grund av till exempel investeringar i verksamheten eller liknande.
  • Det viktigaste: hur ser prognoserna ut för framtiden? Bolagens egna mål finns ofta med i rapporterna, men vad tror du och varför?

Till en början behöver det inte vara så mycket mer komplicerat än så här så jag tänkte att vi börjar med att titta på branschen i sig innan vi går igenom H&M, MQ, KappAhl och Retail and Brands enligt de parametrar vi valt ovan. Tänk dock på att olika branscher och sektorer ska analyseras på olika sätt. Om du är intresserad av fastighetsbolag så är förvaltningsresultat intressant och för banker P/B mer relevant. Ta reda på vilka de viktigaste parametrarna är för den bransch du analyserar.

Bransch- och omvärldsanalys

Vi vet att branschen de senaste åren har präglats av stora utmaningar vilket inte enbart gäller bolagen var för sig. Vi står inför ett skifte där fler och fler väljer att handla online istället för i butik vilket har skakat om bolag där stor del av försäljningen sker i fysisk butik. För att gå vidare i analysen behöver vi ta reda på vad respektive bolag gör för att förbereda sig inför framtiden och fundera på om de kommer att kunna konkurrera med bolag som redan från början har specialiserat sig på e-handel i framtiden.

Eftersom första steget är att fundera över branschen så kan det vara bra att ta med sig att om du upptäcker i första delen av din analys att branschen i sig står inför en förändring. Många av bolagen har haft det tufft. Du kan fundera på om det är en bransch du vill investera i eller om du istället vill leta efter en bransch eller sektor som inte står inför den här typen av utmaningar. För exemplets skull kommer jag dock att fortsätta på spåret med H&M samt konkurrenter.

Jämföra bolag i samma bransch

Efter att ha lite bättre koll på branschen så är det dags att titta på bolagen som vi valt att jämföra. Det kan till exempel vara bra att titta på aktiekursen något år tillbaka för att se hur kursen har rört sig och även ta reda på varför. Jag har visat med ett förenklat exempel för H&M.

Här har jag märkt ut några av händelserna under året som har påverkat aktiekursen, till exempel när de har släppt statistik för försäljning och när respektive kvartalsrapport har kommit. På ett års sikt, under mätningstiden hade H&Ms aktiekurs gått ner 42 procent vilket kan jämföras med OMX vars utveckling under samma period på -3,37 procent. Men hur ser det ut för konkurrenterna då?

  • MQs aktiekursutveckling för perioden var -53 procent
  • KappAhls aktiekursutveckling för perioden var -42 procent
  • Retail and Brands aktiekursutveckling för perioden var -46 procent

Det var alltså inte bara H&M som hade det tufft, vilket vi efter vår branschanalys också kom fram till.

Vi går vidare för att titta hur försäljningen har minskat eller ökat i bolagen som vi jämför. Vi kan läsa oss till att H&Ms tidigare mål har varit att årligen öka antalet fysiska butiker med 10-15 procent men att de i rapporten för 2016 skrev att de ändrat målet till att endast öka försäljningen med 10-15 procent årligen i lokala valutor.

2015 ökade H&M sin försäljning med 11 procent i lokala valutor och totalt öppnades 413 nya butiker vilket i slutet av 2015 gjorde att de hade totalt 3924 butiker. Under 2015 låg alltså H&M inom sina mål.

2016 ökade H&M sin försäljning med 7 procent i lokala valutor och öppnade totalt 427 butiker men gick även ut med informationen att målet om att öppna 10-15 procent fler butiker per år byts ut mot att endast öka försäljningen med 10-15 procent per år.

2017 ökade H&M sin försäljning med blygsamma 3 procent i lokala valutor, långt från det mål som de själva satt upp med andra ord. Vi kan med andra ord under dessa tre år se att H&M har problem med att nå upp till de mål som de själva satt upp.

Hur mycket har försäljningen ökat eller minskat för konkurrenter inom samma bransch? För MQ ökade försäljningen med 3,3 procent 2015, 8 procent 2016 och 8,3 procent 2017. KappAhls försäljning minskade med 3,3 procent under 2015, ökade med 3 procent 2016 och 4,1 procent 2017. För RnB ökade försäljningen med 11,4 procent under 2015, under 2016 ökade försäljningen med 1,7 procent och för 2017 +2,2 procent. Vi ser alltså tydligt att försäljningstillväxten har minskat de senaste åren för fler aktörer i branschen än H&M.

Ett annat mått än försäljningstillväxt som är intressant är såklart marginalerna för bolagen. Man kan ju tänka sig att om H&M har ett internt mål om att öka försäljningen med 10-15 procent per år så tillkommer kostnader. Men vad händer med dessa kostnader när H&M ändå inte når upp till målen? – Jo, det kan synas i företagets marginaler vilket innebär förutom mindre försäljning än räknat även pressade marginaler vilket leder till att nettovinsten kan bli ännu mindre. Lite kaka på kaka med andra ord.

År 2015 hade H&M en bruttomarginal på 57 procent, 2016 sjönk den till 55,2 procent och för helår 2017 slutade den på 54 procent. Både försäljningstillväxt och marginal minskar med andra ord.