Kontrollera risk vid investeringar

Att jag är ett stort fan av att ta stora risker i min handel är knappast någon nyhet men jag är också noga med att tala om vikten av att vara medveten om de risker man tar.

För att kunna kontrollera din risk måste du först

  • 1) förstå vad risk är
  • 2) känna igen risk för att slutligen
  • 3) kontrollera risken

1. Att förstå risk

Vad är risk? När vi talar om risker i investeringar handlar det om sannlikheten att förlora en del eller allt man investerat från början. Risk handlar enkelt förklarat om sannolikhet och konsekvenser.

Föga förvånande tycker jag att Howard Marks förklarar begreppet på ett väldigt pedagogiskt sätt i boken The Most Important Thing.

De flesta har nog hört konceptet ”hög risk ger hög avkastning”. Hög risk ger inte alltid hög avkastning. Hög risk ökar sannolikheten att du förlorar en del eller allt ditt investerade kapital men för att du ska vara motiverad att ändå investera i en tillgång med hög risk erbjuds möjligheten till högre avkastning.

Så här ser sambandet mellan risk och avkastning egentligen ut:
Högre risk ger högre förväntad avkastning, möjligen lägre avkastning och i vissa fall förlust.

2. Att känna igen risk

Nu förstår vi konceptet risk, men hur känner vi igen det? Marks menar att vi kan känna igen hög risk genom att titta på marknadsklimatet.

Mellan 2005-2007, innan finanskrisen 2008, befann vi oss i en bulltrend inte helt olik den vi är i nu. En överoptimism som ledde till att myten om den riskfria marknaden föddes och de flesta tillgångar var överprisade. En överprisad marknad betyder en marknad med hög risk.

Alltså, historiskt sett (viktigt att komma ihåg dock att framtiden inte ÄR historien utan att vi endast kan använda tidigare erfarenhet som en indikation på vad sannolikt kommer att ske), har typiska indikationer på hur en marknad beter sig innan en börskrasch varit följande: överoptimistisk marknad leder till överprisad marknad

3. Att kontrollera risk

Och nu då? Vi vet 1) vad risk faktiskt ÄR och 2) hur vi känner igen risk. Hur ska vi då lära oss att kontrollera risk? För att kunna kontrollera den risk du tar måste du ha i åtanke att den är relativ.

Vi skulle kunna ta min aktieportfölj som exempel, i början när jag handlade tog jag risk som var högre i relation till den avkastning jag fick (ja, jag hade över 180 procent i avkastning på mindre än tre månader men sannolikheten för att så faktiskt skulle bli utfallet var lågt i jämförelse).

Jag kan alltså med facit i hand säga att jag tog för hög risk, även om det spelade ut sig bra. Oavsett hur hög avkastning du har, så länge den är i linje med risken så är ditt resultat inte mer än ”meh”.

Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att mina tre första månader som trader, TROTS fantastiskt resultat, till och med var dåligt. Ungefär här uppskattar jag att min avkastning i relation till risk var i början.

Det som gjorde att jag gick från tur till eftertanke handlar dock om utvärdering. Istället för att få hybris efter de första månaderna valde jag att ta reda på vad det var som gjorde att det gick bra.

Det som skiljer tur från skicklighet är utvärdering och träning.

När det kommer till utvärdering är det dock viktigt att komma ihåg att inte vara se tillbaka på de dagar då du gjort ett bra resultat utan att även lära dig dina svagheter, annars kommer du att göra samma misstag om och om igen.

Från att med tur handlat upp till en avkastning på 180 procent bestämde jag mig för att använda den erfarenheten för att pin pointa min tur, vilket gav resultat. Från att ha en avkastning på 180 procent men en risk som i relation till avkastningen gjorde att mitt resultat var dåligt lyckades jag skapa mig en strategi som sänkte volatiliteten i min egen portfölj men samtidigt ökade avkastningen.

Sammanfattning

Hur sammanfattar vi detta? Jo – din avkastning säger absolut ingenting om hur duktig eller inte du är på att investera eller tradea. Din avkastning i relation till den risk du tar säger desto mer. Kontrollera dina risker och bli en bättre investerare.