Investering vs spekulation

Om vi slår upp ordet ”investering” så får vi följande definitioner: En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader. (…) Privatpersoners sparande kallas ofta investering, i synnerhet om det sker i värdepapper. Även köp av konst, guld, fastigheter, med mera kan kallas investering om det sker i syfte att göra en framtida vinst. Från Wiki.

Investera enligt Investopedia

Om vi kollar vad som står på Investopedia så beskrivs begreppet snarlikt: Investing is the act of committing money or capital to an endeavor (a business, project, real estate, etc.), with the expectation of obtaining an additional income or profit. Investing also can include the amount of time you put into the study of a prospective company.

Än så länge är det ingen definition som utesluter någon form av tillgångsslag och i flera artiklar så tas även råvaror som guld upp som exempel på tillgång man kan investera i. Det som är gemensamt för de flesta beskrivningar och det som särskiljer spekulation från investeringar handlar om det som underbygger varför du placerar pengar i en viss typ av tillgång. Det handlar alltså inte om vilken tillgång det är, utan anledningen bakom. Om det finns en värdegrund för framtida högre pris är det en investering, oavsett om det gäller aktier, råvaror eller någon annan typ av tillgång.

När jag diskuterar min tillgångsallokering mellan aktier, guld och råvaror så bygger jag analyser som baseras på flera olika parametrar – men om vi tar softs (eftersom det är därför jag blir kritiserad) så handlar det inte enbart om att det tekniskt ser attraktivt ut utan att jag tror (bl a, analysen bygger givetvis mer än på följande) att växande befolkning, mindre yta att odla på och klimatförändringar kommer att minska tillgången på spannmål och softs samtidigt som efterfrågan kommer att öka. Jag har alltså en värdegrund i min analys för varför jag tror att priset i framtiden kommer att vara högre.

Någon undrade om inte priserna på framförallt spannmål skulle sjunka i och med innovation som leder till ökad effektivisering av odling men först måste någon betala för innovationen – vilket blir bönderna – som sedan måste ta mer betalt. Hade min analys enbart byggt på kortsiktig teknisk analys så hade det varit spekulation. Hur som helst – min poäng är att den breda definitionen av investering faktiskt innefattar begreppet spekulation – även om det absolut inte är spekulation som jag sysslar med när det kommer till mina råvaruinvesteringar.

Om vi tittar närmre på begreppet ”spekulation” så diskuterar man tidshorisont med placeringen snarare än vilket tillgångsslag placeringen är gjord i. Investering är alltså samma sak som spekulation men spekulation är inte det samma som investering.

Hänger ni med? Begreppet ”investering” blivit förväxlat med tron om värdetillväxt i bolag vilket leder till placerat kapital. Men nu har vi alltså rett ut det. En annan tanke som jag vill att ni funderar på: ett sätt att exponera sig mot råvaror är genom bolag. Om man till exempel köper gruvbolag, har man investerat då trots att gruvbolagen enligt vissas definition av investering/spekulering bara spekulerar i de underliggande råvarorna eller blir det magiskt *poff* en investering bara för att man tar bolagsrisk också? Förklara gärna hur ni tänker där. …Och vad spelar det för roll egentligen? Vad är det för ”investeringsfascister” som orkar bry sig om att märka ord utan att ens googla? Herre-gud