Inför H&M Q2 2018

På fredag släpper H&M försäljningssiffror för Q2 2018. Jag tror att siffrorna som presenteras nu på fredag kommer att vara över förväntan. Jag tänkte i det här inlägget förklara varför det inte förändrar min syn på bolaget och varför jag tror att de kommande månaderna kommer att vara positiva för H&Ms aktiekurs.

Jag vill börja med att säga att kunna vara positiv, och söka efter positiva nyheter/faktorer i ett bolag som man är kort är bland det viktigaste man kan lära sig som investerare. Precis som att det är lika viktigt att ta in en negativ syn på ett bolag som man ligger lång.

Jag försöker hela tiden utmana min syn på H&M och vill återigen trycka på att jag varken ogillar bolaget eller vill att det ska gå dåligt. Jag såg helt enkelt en möjlighet att positionera mig – och gjorde sen det. För att få en bild av hur försäljningssiffrorna kan se ut för andra kvartalet har jag valt att titta på dels statistik för klädförsäljning i Tyskland (H&Ms största marknad, stod för 16 procent av H&Ms omsättning under 2017), retailstatistik i USA (H&Ms näst största marknad, stod för 12 procent av H&Ms omsättning under 2017), samt Storbritannien, Frankrike, Kina och Sverige. Totalt utgör dessa sex marknader 49 procent av H&Ms omsättning.

I det här inlägget lyfter jag dock bara Tyskland. Tyskland är H&Ms största marknad. Jag tog fram siffror på hur klädförsäljningen ökat/minskat per vecka under 2018 och jämförde med samma period föregående år. De sista veckorna för Q2 2018 saknar vi såklart fortfarande siffror på men jag valde att ändå ta med veckorna från föregående år. Notera dock att detta gäller all klädförsäljning i Tyskland, inte bara H&M. Eftersom Tyskland är H&Ms största marknad så kan det t ex vara bra att hålla koll på om H&Ms försäljning ligger i linje med försäljningen överlag i Tyskland. Om klädförsäljningen i Tyskland ökar men H&Ms försäljning i Tyskland minskar kan det vara ett tecken på att kunderna vänder sig till konkurrenter istället. Sett till helår 2017 minskade faktiskt H&Ms omsättning med 1 procent jämfört med 2016 samtidigt som klädförsäljningen överlag ökade i Tyskland samma år. H&M brukar själva uppge vädret som bov när försäljningen inte når upp till förväntan. Därför har jag tagit fram statistik på vädret i Tyskland under maj månad för att se hur det har varit i år jämfört med samma period förra året (maj månad). Bästa majvädret någonsin sägs det, kommer det att synas i kommande försäljningsstatistik tror ni?

Det är här jag vill hålla fönstret öppet. OM det inte är så att kunder i Tyskland börjat över H&M till fördel för konkurrenter så bör detta synas i försäljningssiffrorna som släpps på fredag. Här ser ni när H&M släppt kvartalsrapporter de senaste tre åren och ungefär hur kursen har rört sig som reaktion. Helårsrapporterna har generellt inte varit så bra (ingen nyhet) men Q2 (jag har markerat dessa med pilar) har under tre års tid varit de rapporter som tagits mest väl emot under H&Ms nedgång sett till aktiekursen. Det får mig att tro att så skulle kunna vara fallet även den här gången. Alltså, jag tror att försäljningssiffrorna för H&M mycket väl kan komma in över förväntan delvis på grund av redan lågt ställda förväntningar och delvis för att Q2 generellt är ett bra kvartal. Det här ändrar dock inte min syn eller hur jag positionerar mig mot H&M. Jag vill också lägga till att detta inte är en färdig analys utan bara vissa faktorer/parametrar som jag tittar på just nu inför fredagen för att bilda mig någon form av uppfattning.