Hur tur spelar roll på börsen

Då och då gör någon en riskabel investering med ett osannolik och osäkert resultat men slutar upp med att se ut som ett geni. Det vi glömmer i dessa fall är att inse att den lyckade investeringen var ett resultat av tur, inte mod eller skicklighet.

Howard Marks delar upp investerare i två skolor, jag-vet-skolan och jag-vet-inte-skolan. Marks menar att anhängare av jag-vet-skolan har en investeringsstrategi som lyder att de bygger en portfölj för att maximera den potentiella avkastningen i framtiden.

Problemet är bara att anhängare av den här typen av skola inte alls tar hänsyn till potentiella framtider. Motsatsen är såklart jag-vet-inte-skolan som Marks menar investerar för att få en hög avkastning för den sannolika framtidens resultat men även hedgar för framtidens eventuella resultat. Det handlar alltså om att vara ödmjuk inför marknaden.

Även om du gör en analys och tar ett beslut som är korrekt beroende på hur marknaden ser ut så är det ändå viktigt att vara medveten om att verkligheten kan komma att ändras. Det är exakt därför det är viktigt att sprida sina risker. Ett korrekt taget beslut kan leda till ett negativt resultat och ett felaktigt beslut kan leda till ett positivt resultat.

Marks menar att på ju kortare sikt du investerar, desto större roll spelar tur in. Författaren Nassim Nicholas Taleb har skrivit en bok om ämnet, nämligen Fooled by randomness – the hidden role of chance in life and in the markets, den ligger på min läslista!