Fundamental analys – aktier

Pris är vad du betalar, värde är vad du får och just därför så krävs det att man som investerare kan uppskatta värdet av ett bolag med någorlunda precision. Värdeinvesterare använder sig nästan uteslutande av fundamental analys för att bedöma ett bolags reella värde (intrinsic value) och det är även den metod vi tillämpar i vår 8 stegs fundamentala analysskola.

De olika delarna i vår fundamentala analysskola
Steg 1 – Marknadsanalys
Steg 2 – Produktkännedom & affärsmodell
Steg 3 – Ledning & ägarbild
Steg 4 – Vallgravar
Steg 5 – Resultaträkningen
Steg 6 – Balansräkningen och kassaflöden
Steg 7 – Värdering & nyckeltal
Steg 8 – Margin of safety

Klicka för att gå direkt till önskat steg

Analysera företag och aktier

Målet är att analysera ett bolag och hitta ett bolag som är verksam på en växande marknad och ett bolag som är bättre än branschgenomsnittet. Bolaget ska ha stabila ägare och en duktig ledning samt starka vallgravar.

Genom att gå igenom resultaträkningen och balansräkningen samt historiska finansiella resultat så ska ett intrinsic value fastställas. Uppfyller bolaget alla kraven och samtidigt handlas under intrinsic value så kvalificerar bolaget in i portföljen. Baserat på risken som investeringen medför så tillämpar vi en Margin of Safety vid en investering. Delvis för att dämpa fallet om något oförutsett händer och för att ha en säkerhetsmarginal om det visar sig att mina antaganden visade sig vara fel när vi gjorde analysen och kom fram till ett intrinsic value för bolaget.

Därför skriver vi en en serie inlägg som beskriver hur vi går tillväga när vi analyserar bolag.

Om du inte orkar läsa vår omfattande analysskola så kan du kika in vår exempelanalys istället