Framtidens företag och marknadsföring

Jag skulle egentligen skriva om att göra sparande mer folkligt, men hamnade på ett sidospår om kapitalism, marknadsföring och företagande istället. Jag tog en kaffe med en superentreprenör för ett tag sen. Han startade en av Sveriges så kallade unicorns och de flesta har hört talas om eller använder tjänsten. Vi snackade om kapitalism 2.0 och hur man kommer behöva driva företag i framtiden. Vi diskuterade också hur framtidens företag kommer att vara tvungna att verkligen erbjuda den bästa tjänsten eller produkten, både för konsumenter och de som arbetar i organisationen.

Vi lever i ett informationssamhälle och det sätter extremt höga krav på att företag är transparenta. Se bara vad som hänt med till exempel Allra i år. Det går inte längre att ”lura” kunder och för att bolag ska överleva behöver de tänka om i sina verksamheter.

Min hypotes är att de företag som överlever i framtiden är de som förstått vitsen av att vara versatila och inte tror att de kan vilseleda konsumenterna med ”häftig” eller påstridig marknadsföring. Första steget för företag tror jag kommer vara att ta fram produkter som erbjuder bäst värde för kunder och konsumenter och att vara helt transparenta vad gäller produktion/pris/avgifter etc. Alltså, hållbara produkter (ESG) till rätt pris.

Utbildning

Nästa steg handlar om utbildning. Här kommer vi tillbaka till att leva i ett informationssamhälle där kunder och konsumenter helt plötsligt har tillgång till ALL information. Nu är det viktigt att företaget utbildar sin målgrupp, om de söker produkt X vilka aspekter är viktiga/nödvändiga att titta på.

I sista steget lanserar företaget sin produkt X och kunder och konsumenter väljer själva att köpa produkten eftersom de via utbildning har lärt sig vilka faktorer som är viktiga vid val av produkt inom kategorin. Jag tror inte att det i framtiden kommer att vara möjligt att växa som företag utan att erbjuda bäst tjänst/produkt. Det kommer att vara konkurrens i sitt esse. Sen är frågan vad kunder och konsumenter faktiskt kommer att efterfråga. Jag tror till exempel inte att priskonkurrens kommer att vara viktigare än ett företags hållbarhetsarbete eller att se över sin produktionskedja för att säkerställa att arbetsmiljön är bra och att produktionen inte påverkar miljön för mycket – och i så fall kompensera för det. Jag tror alltså att resultatet av vårt informationssamhälle kommer bli att kunder och konsumenter kan få större inflytande på hur företag beter sig och vilka produkter de erbjuder. Vad tror ni om företagande i framtiden?