Frågor & svar – Investera i solenergi med Trine

Jag har pratat med Christoffer Falsén, CFO, och bad honom svara på några av de frågor som dykt upp angående Trine. Jag tänkte att ni kunde få svaren sammanfattade nedan!

För er som inte känner till Trine sen innan så är det en plattform som gör att man kan investera i solenergi-projekt på ett enkelt sätt. Just nu finansierar Trine den sista delen av sitt rekordstora lån till BBOXX på 6 miljoner euro som ni kan läsa mer om här och nedan. Förväntad avkastning: 11% för investeringar på 50,000€ eller mer, 8.75% för investeringar på 1000€ eller mer. Löptid: 42 månader, 6 månaders grace på amortering Beräknad impact: 20,400 människor som får tillgång till solenergi, 7000 ton av koldioxidutsläpp som kan undvikas.

Gå till Trine.com

Frågor och svar

Fråga:
Vad är viktigt för Trine när ni väljer ut bolag?

Svar:
Vi erbjuder våra investerare något som är skiljer sig åt från andra, mer traditionella investeringar. Det vi erbjuder är triple impact vilket innebär att när våra investerare investerar så litar dem på att det generar positiv påverkan för miljön och människor samt avkastning. Det är därmed de tre viktigaste faktorerna när vi väljer bolag. Rent konkret innebär detta att bolagen behöver vara skalbara, vara finansiellt stabila och där kikar vi framförallt på deras kundportölj då den spelar en avgörande roll för deras möjlighet att återbetala på lånet. Eftersom vi förmedlar lån till bolag som vi hoppas ska växa och göra stor impact framöver så är det viktigt för oss att både ha perspektivet av långivare och riskkapitalet när vi bedömer vilka bolag som vi ska samarbeta med.

Fråga:
Hur ser er riskbedömningsprocess ut?

Svar:
Vi har två delar av vår bedömningsprocess. Dels kvantitativt vilket innebär att vi för varje nytt bolag som ansöker om lån går igenom deras finanser, alltifrån årsredovisning till försäljningssiffror. Vi får även tillgång till deras back-end data vilket gör att vi kan följa försäljning, hur många system de har installerat, återbetalningar från deras kunder m.m. Denna data är dessutom svår att manipulera vilket ger oss en väldigt god insyn. Denna del av vår bedömning ges större tonvikt när vi avgör vilken riskklass bolaget får. Den andra delen är kvalitativ där vi utvärderar teamet bakom bolaget, deras processer, ekonomisk förvaltning och marknadsvillkoren. Tillsammans tilldelas alla dessa olika områden i bolagets verksamhet poäng som sedan viktas tillsammans och omvandlas till en förväntad riskklass för bolaget.

Fråga:
Hur ser ni på valutarisken?

Svar:
I vårt fall är den största valutarisken hos dem vi lånar ut till, tex ett bolag i Kenya. Detta eftersom de lånar i Euro men sedan får sin inkomst i den lokala valutan. Många av de valutor vi investerar i rör sig ganska mycket upp och ned. Därför följer vi utveckling noggrant och redan i bedömningsprocessen så är det viktigt för oss att veta att de klarar av valutafluktationer. Vi undersöker även möjligheter att göra lån i den lokala valutan för att underlätta för våra partners.

Fråga:
Hur bör man diversifiera sina investeringar via Trine?

Svar:
Det bästa sättet är att särskilja på bolag och de enskilda lånen. Eftersom vi kan finansiera fler lån för samma bolag så kan det vara bra att tänka på att dela upp investeringarna mellan olika bolag. Om du investerar fem gånger i olika lån som går till samma bolag så är det ändå företagsrisken du tar densamma. Genom att investera i lån till olika bolag så kan man därmed få bättre spridning.

Gå till Trine.com