Centralbanker, ekonomisk tillväxt och arbitrage

Jag läser just nu ”The Everything Bubble: The Endgame For Central Bank Policy” av Graham Summers och har svårt att lägga ner min kindle på kvällarna. Summers beskriver det så bra när han förklarar varför räntan bör ligga i linje med ett lands ekonomiska tillväxt.

Är räntan lägre än tillväxten så ger centralbanken i princip bort gratis pengar eftersom det skapar ett ypperligt arbitragetillfälle. Om tillväxten faller så kan vi sänka räntan och tvärtom. Om svensk ekonomi visar på god tillväxt bör alltså räntan ligga i linje med det, men istället ser vi en stark tillväxt och minusränta.

Jag kanske inte en gång till behöver gå närmre in på varför jag tycker att minusränta är ett problem utan ville bara tipsa er om boken.

Innan jag återgår till jobb (eller annat jobb, bloggen räknas tydligen som arbete) så vill jag också ta upp att det är riktigt, riktigt sjukt att genom att trycka massa pengar göra det mindre riskfyllt att placera sina pengar i statsobligationer än att ha kapitalet i cash. Pengatryckande gör alltså krediter säkrare än att vara likvid på grund av inflation och lägre köpkraft. Om ni inte förstår udden av hur illa det är så kan vi ta det en gång till: du tar mindre risk om du lånar ut dina pengar (till staten) än om du behåller dem själv.  Vi tvingas alltså att ta risker med vårt kapital för att det inte ska förefalla helt värdelöst. Vilken sjuk värld man lever i alltså.