Buy and hold strategin

Nu har Spitznagel precis skrivit att en så kallad buy-and-hold-strategi är lite som att hoppas och be för låg volatilitet. Det senaste decenniet har till exempel den genomsnittliga årsavkastningen för S&P500 10,4 procent. Det här betyder att om du för tio år sedan hade vetat det här och investerat 1 000 kronor så hade din förväntade avkastning varit 2690 kronor tio år senare.

(1+0.104)^10=2.690

Det här hade varit ett bra skolboksexempel menar Spitznagel, om det inte hade varit för att det faktiskt är fel. Om vi istället ponerar att du investerade 1000 kronor år 2008, alltså för tio år sedan, så skulle de inte alls ha blivit 2690 kronor utan endast 2261 kronor, eller cirka 8,5 procent, alltså mycket mindre än 10,4 procent. Det här beror på vad Spitznagel kallar för volatilitetsskatt, i exemplets fall på 16 procent. Låt mig förtydliga med ett exempel:

Du investerar 1000 kronor, första året går marknaden ned 50 procent och andra året går marknaden upp 100 procent. Din genomsnittliga årsavkastning borde nu vara 25 procent men egentligen har du bara tagit dig tillbaka till break even.

År 1: – 50 %
År 2: + 100 %
Medelvärde: (-50+100)/2 = 25 %

Nu är det inte så man räknar ut genomsnittlig årsavkastning utan genom att räkna på CAGR (Compound Annual Growth Rate) som räknas ut enligt följande:

CAGR = (slutvärde/startvärde)^(1/antal år)-1

I exemplets fall ovan blir den genomsnittliga årsavkastningen 0 procent. Eftersom år 1: 1000 kronor * 0,5 = 500 kronor, år 2: 500 kronor * 2 = 1000 kronor. Genom att beräkna CAGR (egentligen inte nödvändigt i det här fallet men lika bra att vara övertydlig så att alla hänger med) får vi följande:

(1000 kronor portföljens slut/1000 kronor portföljens start)^(1/2 år)-1 = 0 %

Så, vad betyder det här? Jag förstår absolut vikten av långsiktighet men det är många som glömmer av volatiliteten på vägen och dess betydelse för portföljens utveckling. Spitznagel menar att en buy and hold-strategi är lite som att hoppas på låg volatilitet, och att hoppas är inte en särskilt bra strategi. Framförallt inte i tider som nu när vi ser högre volla på marknaden.