Att nätverka som träden

Suzanne Simard genomförde för över 25 år sedan ett experiment (som hon hade svårt att få funding till) där hon upptäckte att träd kommunicerade med varandra i naturen. Med hjälp av plastpåsar och radioaktivt kol kunde hon mäta och följa hur naturen samarbetade och hjälpte varandra i skogen. Tidigare trodde man att träden konkurrerade med varandra, att de nästan slogs om solens strålar, vattnet i jorden, bäst läge helt enkelt. Att starkast alltid vann.

Simards forskning var banbrytande på många sätt. Hon kunde påvisa att det pågick en tvåvägskommunikation mellan träden och att beroende på när en av arterna (i experimentet gällde det granar och tallar) var svagare så skickade den andra arten mer kol genom underjordiska nätverk till den svaga. Hela skogen är alltså en stor organism snarare än en stor skara av arter som konkurrerar med varandra om skogen.

Hjälp varandra istället för att enbart konkurrera

Jag förstår om ni fortfarande är frågetecken och undrar om jag fullständigt har tappat det. Men, så till min poäng. Jag skriver ju en bok om nätverkande. Hur man kan bygga relationer och investera i nätverk. Här tycker jag att det finns mycket att lära från träd som kommunicerar med varandra. Precis som vi tidigare trott att skog frodas och växer genom att träden konkurrerar har vi haft en syn på bolag och människor. Att konkurrens och armbågande är vägen till framgång. Detta är inte sant. Tim Sanders, tidigare executive på Yahoo! skrev boken ”The likeability factor” och nämner i den att eran av ”mean business” är på väg att ta slut.

Vi kan inte längre förvänta oss att framgång bygger på att vi försöker knuffa undan andra. Sanders menar att det beror på två saker: Vi har valmöjligheter: Om vi har en chef som vi inte respekterar kan vi byta jobb.

Vi lever i ett informationssamhälle: Om ett bolag/person gör något dåligt så kommer detta att komma ut till allmänheten.

Titta bara på H&Ms skandaler när det kommer till hållbarhet och att det sen läckte ut att de brände upp delar av lagret. Not good for business. Han är dock inte den enda som är inne på samma spår. Adam Grant är professor i psykologi och menar att vi mer och mer tenderar att göra affärer med människor vi känner till och tycker om. Så, vad kan vi lära oss av träden som pratar? 

Allt handlar om nätverk. Att hjälpa, att bygga varandra. Det är exakt det här jag menar med att investera i sina relationer, vi blir inte starkare för att vi fäller krokben för andra, utan genom att vi stärker, bygger och stöttar – även de som i en förlegad värld borde kallas för konkurrenter.