Älska att förlora pengar

Jag läser just nu läser boken ‘Dao of Capital‘ av Mark Spitznagel.

En av Spitznagels första lärdomar som obligationstrader i Chicago var att man måste lära sig att älska att förlora pengar. För vem som helst som handlar kan det vid första anblick verka som en extremt dålig strategi att snarare drivas av förluster än av vinster, men efter att jag har utvecklat resonemanget så kommer ni förstå precis vad han menar.

Anytime you can take a loss, do it.

Som jag skrev i ett inlägg för några dagar sedan så handlar det framförallt om att bristen på analys i längden kan leda till att man behåller positioner för att man inte vill ta en förlust på grund av en bristfällig analys. Det Spitznagel tog med sig från Chicago Board of Trade var att om du älskar att ta förluster så kommer du att göra det, alltså ta små förluster, och således minimera dessa i faktiskt kapital. Om du inte lär dig att älska att förlora pengar – så kommer du att sluta att förlora pengar, för att du inte tar de förluster som krävs – och istället sitta kvar med positioner som till slut blir surdegar som du vägrar att realisera.

Gäller främst kortsiktig handel

Det här gäller ju framförallt riktigt kortsiktig handel och går kanske inte att översätta direkt för långsiktiga investeringar. Däremot vill jag ändå koppla det till att man som investerare måste vara så pass noga med sin analys att när något oväntat händer, så ska det finnas en plan för hur det bör hanteras. Med det menar jag att om du köper en aktie på lång sikt på grund av faktor X och Y, och det senare sker en fundamental förändring i bolaget som även denna på lång sikt kan påverka de faktorer på vilka du köpt bolaget negativt så måste du ha en strategi för om du ska behålla din position, stänga den eller till och med fylla på.

Låt aldrig ditt GAV styra

En annan otroligt viktig takeaway på temat är att du aldrig ska låta ditt GAV avgöra om du behåller en position eller inte. Med det menar jag att du inte ska behålla en aktie FÖR att den gått med förlust snarare än vinst för att du inte vill realisera förlusten. Du bör varje dag, vecka, månad eller år beroende på hur ofta du ser över dina investeringar, se på dina innehav med nyktra ögon och ställt dig frågan ”Hade jag köpt aktien idag till den här värderingen i det här läget?”. Om svaret är nej har bolaget inget i din portfölj att göra. Detta gäller åt båda håll och sätter stora krav på dig som investerare att sätta ett mål/plan för vad du ska göra med dina innehav om de antingen når en värdering under det pris du gått in på eller om den kanske stiger snabbare och mer än förväntat utan anledning.