Alligator Bioscience

Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar.

Vid immunterapi aktiveras patientens eget immunförsvar för att bota cancer. Begreppet tumörriktad innebär att läkemedlet administreras eller designas på ett sådant sätt att den immunaktiverande effekten lokaliseras till tumören. Detta resulterar i en fördelaktig effekt- och säkerhetsprofil.

Alligator är främst verksam i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter.

Företaget grundades 2001 och är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. Just läkemedelsbranschen har jag överlag alltid funnit intressant. Jag vet inte om det egentligen kommer efter att i flera år ha arrangerat event tillsammans med forskare inom biomedicin eller om det beror på något annat.

Att branschen är särskilt intressant efter Trumps seger går ju inte heller att förneka och därför blir alltså Alligator Bioscience än mer aktuell att teckna för mig. Totalt gör Alligator en nyemission om cirka 350 milj SEK vilket är ungefär vad de har i kassan i dagsläget. Nyemissionen är således inte nödvändig för att finansiera nuvarande projekt utan den vidare utvecklingen efter år 2020 och för att ge möjlighet för bolaget att bredda sin forskning bland annat läkemedel.

Ankarinvesterare som Catella, Öresund och Norron har totalt investerat 150 milj SEK vid emissionen, vilket är föga förvånande med tanke på att bolaget är inne på en så pass stor marknad och inte minst för att bioteknikaktier varit särskilt intressanta den senaste tiden. Sista svarsdag för anmälan hos Nordnet eller Avanza var igår den 21/11 men fram till idag den 22/11 kan svar lämnas hos Carnegie. Min hypotes är en initial uppgång vid introduktionen imorgon men oavsett vad så blir det ett spännande bolag att följa! Happy investing!