Alligator Bioscience

Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar. Vid immunterapi aktiveras patientens eget immunförsvar för att bota cancer. Begreppet tumörriktad innebär att läkemedlet administreras eller designas på ett sådant sätt att den immunaktiverande effekten lokaliseras till tumören. Detta resulterar i en fördelaktig effekt- och säkerhetsprofil.

Alligator är främst verksam i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter.

Alligator grundades 2001 och är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.


Just läkemedelsbranschen har jag överlag alltid funnit intressant. Jag vet inte om det egentligen kommer efter att i flera år ha arrangerat event tillsammans med forskare inom biomedicin eller om det beror på något annat. Att branschen är särskilt intressant efter Trumps seger går ju inte heller att förneka och därför blir alltså Alligator Bioscience än mer aktuell att teckna för mig.

Totalt gör Alligator en nyemission om cirka 350 milj SEK vilket är ungefär vad de har i kassan i dagsläget. Nyemissionen är således inte nödvändig för att finansiera nuvarande projekt utan den vidare utvecklingen efter år 2020 och för att ge möjlighet för bolaget att bredda sin forskning bland annat läkemedel. Ankarinvesterare som Catella, Öresund och Norron har totalt investerat 150 milj SEK vid emissionen, vilket är föga förvånande med tanke på att bolaget är inne på en så pass stor marknad och inte minst för att bioteknikaktier varit särskilt intressanta den senaste tiden.

Sista svarsdag för anmälan hos Nordnet eller Avanza var igår den 21/11 men fram till idag den 22/11 kan svar lämnas hos Carnegie.

Min hypotes är en initial uppgång vid introduktionen imorgon men oavsett vad så blir det ett spännande bolag att följa!

logo

Happy investing!

/A

Börsnoteringar

Jag gillar att gå in i IPOs och just finns det flera spännande bolag på väg in på marknaden. Som jag skrev i förra veckan har jag valt att teckna Serneke men även Alligator Bioscience (det kommer ett inlägg om mina tankar kring deras notering senare under dagen). Nordnet har precis släppt en ny sida för alla börsnoteringar och företagshändelser som går att delta i via Nordnet.

För mig som älskar att följa bolag redan från notering tycker jag att det är super med en samlingssida bara för IPOs. Just nu kan man till exempel teckna Serneke (sista svarsdag idag 22/11), Baltic Horizon, Volati och ÅAC Microtec (denna ska jag kika närmre på också).

Har du frågor om IPOs? Nordnet har satt upp en sida med de vanligaste frågorna och svar på dessa. Till exempel: vad är egentligen en IPO och hur fungerar den?

skarmavbild-2016-11-22-kl-08-25-31

Klicka på bilden för att komma till sidan.

I samarbete med Nordnet

SWMA – extrautdelning

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Företaget har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket.

Swedish Match produkter och varumärken redovisas i produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). 

Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Mer än en tredjedel av företagets totala nettoomsättning och mer än halva rörelseresultatet härrör från produktområdet Snus och moist snuff.


Ni vet ju redan att jag scalpat SWMA till och från sen tidigt i år. Sålde av hela posten i oktober men gick in igen under veckan som varit. När SWMA släppte delårsrapporten avseende januari – september 2016 informerade de om att de minskat sitt innehav i STG från 31,1 % till 18,1 %. Swedish Matchs styrelse föreslår att intäkterna från denna försäljning ska distribueras som en extra utdelning på 9,50 SEK per aktie, detta ska först godkännas vid en extra bolagsstämma den 19 december.

skarmavbild-2016-11-21-kl-11-31-34

SWMA

Happy investing!

/A

Lucaras försäljning uppgick till 38,7 milj USD

Igår kväll (16/11) presenterade Lucara resultatet från den auktion som hållits i samband med de 12 diamanter som visats upp mellan den 12-16 november.

Försäljningen uppgick till 38,7 milj USD. Då är såklart inte jättediamanten Lesedi la rona inräknad som Lucara fortsätter att behålla i sin ägo. I samband med delårsrapporten berättade VD William Lamb att Lesedi dock befann sig i Europa för ytterligare en analys med anledning av en trolig försäljning under första halvåret 2017. Förväntningarna på försäljningen av de övriga 12 diamanterna har varit höga och har kunnat synas i kursen den senaste veckan.

skarmavbild-2016-11-17-kl-06-55-40

LUC

Happy investing!

/A

IPO: Serneke

Den 22 november är sista svarsdag för att anmäla sig till Sernekes emission på Nasdaq Stockholm. Via Nordnet kan ni göra detta courtagefritt.

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan Koncernens verksamhet inleddes 2002 har den utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling.

Mellan 2002 och 2015 växte Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

skarmavbild-2016-11-16-kl-21-09-55

Styrelse och ledning bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt steg i bolagets fortsatta utveckling. Tillgången till den svenska och internationella kapitalmarknaden kan accelerera bolagets tillväxt, både organiskt och genom förvärv, och därmed skapa värden för nya ägare.
Serneke förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om cirka 625 miljoner kronor från nyemissionen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer bolaget att erhålla en bruttolikvid om ytterligare 75 miljoner kronor. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att:
1. Stärka Bolagets position inom Bygg och Anläggning i befintliga regioner
2. Möjliggöra fortsatt satsning inom Projektutveckling genom förvärv av mark- och fastigheter med attraktiv utvecklingspotential
3. Utnyttja den organisatoriska plattformen för fortsatt tillväxt
4. Genomföra selektiva förvärv av rörelsedrivande bolag.

I samarbete med Nordnet

Lucara Diamond Corp. Q3

I tisdags kväll släppte Lucara Diamond Corp. sin kvartalsrapport avseende juni-september i vilken Lucara redovisar ett resultat efter skatt på -3,8 miljoner dollar, resultatet per aktie uppgick till -0:01 dollar. Företagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 38,1 miljoner dollar inkl intäkter om 8,3 miljoner dollar från diamanter vilka såldes under Q2 men bokades upp under Q3.

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 332 dollar mot Q3 föregående års 1081 dollar. Produktionskostnaden per carat var under kvartalet 149 dollar, produktionsmarginalen landade därmed på 183 dollar.

Rörelseresultatet EBITDA[1] var 12,4 miljoner dollar och Lucara Diamonds likvida medel uppgick vid periodens slut till 49,7 miljoner dollar.

skarmavbild-2016-11-11-kl-08-21-41

LUC

Dessutom har Lucara startat ett borrprogram vid AK11, ett område nära Karowegruvan. Loggning och tester från borrningen pågår och resultat kommer att offentliggöras när borrningsprogrammet är klart. Borrning vid BK02, AK13 och AK14 kommer att påbörjas under Q4.

Mellan den 7-16/11 visar Lucara 12 diamanter om totalt 1100 carat. Under eftermiddagen den 16/11 väntas sedan en auktion hållas.

Jag håller kvar vid min position i Lucara och fyller på inför auktionen den 16/11 samt till årsrapporten för 2016.

[1] Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

Bull, bear och läkemedel

Så här med facit i hand har det varit en spännande börsdag. Jag har ju inte mitt ISK kopplat till Shareville (än) men tänkte ändå ge er en uppdatering kring hur jag handlat inför presidentvalet och under dagen.

I måndags långade jag AZN på 500 kr och HMED på 96 kr. Igår eftermiddag köpte jag en bearposition på OMX30 på 2,29 kr som jag när marknaden lugnat sig efter Trumps segertal sålde på 2,56 kr. Istället gick jag in med en bullposition på OMX30 på 4,11 kr, denna stängde på 4,81 kr.

skarmavbild-2016-11-09-kl-18-21-00

AZN

skarmavbild-2016-11-09-kl-18-21-58

HMED

skarmavbild-2016-11-09-kl-18-16-44BEAR OMX X10 

skarmavbild-2016-11-09-kl-18-19-51BULL OMX X10

Happy trading!

/A

Trump har valts till USA:s 45:e president

image

Jag antar att vi är många som följt valvakan under natten och morgonen. Många beskriver det som en repris av Brexit där man länge trodde att Clinton skulle ta hem det men sen det blev jämnare var det många som blev tagna på sängen, menar Robert Bergqvist, chefsekonom för SEB.

Hur påverkar Trumps seger börsen i helhet? Robert Berqvist, SEB, menar att dollarn kommer att falla och förklarar att terminerna på New Yorkbörsen indikerar en nedgång på runt 5 procent när handeln startar. Även oljepriset påverkas negativt på grund av rädsla för att Donald Trump kommer att innebära lägre ekonomisk tillväxt i både USA och världen. Även den svenska kronan väntas tappa i värde, under nattens handel har den försvagats med 11 öre till 10,05 kronor mot euron.

Hur påverkas Sverigebörsen?
– Stockholmsbörsen rasade med 3 procent vid öppning men har i skrivande stund lugnat sig och ligger på minus 1,67 procent. DI menar att det delvis handlar om att Trumps segertal kan ha lugnat marknaden. På sikt medför Trump stor osäkerhet vad gäller export och handelsavtal men Morgan Stanley menar att till exempel läkemedelsindustrin kan komma att gynnas av Donald Trump som president.
– Hur de svenska bolånen påverkas beror på hur räntan ändras. Joakim Bornhold, sparekonom Nordnet, menar att det är svårt att förutse vilket utfallet blir med Donald Trump som president. När riksbanken senast presenterade räntebesked lät de den vara oförändrad.
– Trump vill riva upp frihandelsavtal och överenskommelser vilket kommer att påverka handeln i USA som är en av Sveriges största handelspartners. Det skulle leda till mycket negativa effekter.
– Den svenska tjänsteexporten blir allt viktigare, visar SCB:s mätningar. Samtidigt kan också valet komma att påverka den inhemska arbetsutvecklingen i Sverige. Om Donald Trump får igenom sin politik och därmed bygger handelshinder kommer detta att påverka svenska bolag som exporterar till USA. Det drabbar i sin tur den svenska arbetsmarknaden.
– Hur handeln utvecklas efter valet kan komma att påverka även våra svenska pensioner. Är det så att handelsavtal rivs och handelsrestriktioner i världen ökar skulle detta påverkas vår framtida pension i och med att vårt sparande inte skulle få lika bra utveckling som annars.

 

 

SANIONA PLANERAR ATT PÅBÖRJA FAS 2A-STUDIE PÅ PRADER-WILLIS 2017

Saniona släppte ett PM imorse där de informerade om att de lämnat in en ansökan om klinisk prövning i Tjeckien och Ungern för att genomföra en fas 2a-studie med Tesomet på patienter med Prader-Willis syndrom (PWS) under det första halvåret 2017. Studien kommer att utföras oberoende av den pågående studien på patienter med typ 2-diabetes och beräknas ta ungefär ett år. Om studien lyckas kan den bana väg för att initiera en fas 3-studie. Vidare menar Saniona att PWS är en sällsynt sjukdom och att de planerar att ansöka om sårläkemedelsstatus hos både EMA och FDA inom en snar framtid.

Nyheten har haft en positiv påverkan på Sanionas kurs och den är i skrivande stund uppe 2,88 % idag.

saniona_log

Saniona planerade tidigare ett listbyte till Small Cap på Nasdaq under hösten 2016 men detta har tills vidare skjutits fram till våren 2017.

Jag har kvar min position i Saniona och ser positivt på framtiden.

Saniona är ett forsknings-och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har idag samarbetsavtal med Pfizer Inc och Ataxion (finansierat av Biogen Idec/Atlas Venture Inc.). Dessutom driver bolaget egna utvecklingsprojekt


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});