Q/A – Investera i solenergi med Trine

Sen slutet av 2017 har jag arbetat med Trine, både via bloggen och i höstas med Outsiders. När vi spelade in podden pratade vi med Christoffer Falsén, CFO, och bad honom svara på några av de frågor som dykt upp angående Trine. Jag tänkte att ni kunde få svaren sammanfattade nedan!

För er som inte känner till Trine sen innan kan ni läsa om när jag skrev om dem i januari 2018 här.

Just nu finansierar Trine den sista delen av sitt rekordstora lån till BBOXX på 6 miljoner euro som ni kan läsa mer om här och nedan.

Förväntad avkastning: 11% för investeringar på 50,000€ eller mer, 8.75% för investeringar på 1000€ eller mer.
Löptid: 42 månader, 6 månaders grace på amortering
Beräknad impact: 20,400 människor som får tillgång till solenergi, 7000 ton av koldioxidutsläpp som kan undvikas

Om du är intresserad av att testa Trines tjänst så kan du uppge ”ANNA2018” för att få 10€ i rabatt på din första investering. Minsta belopp att investera är 25€.

Vad är viktigt för Trine när ni väljer ut bolag?

Vi erbjuder våra investerare något som är skiljer sig åt från andra, mer traditionella investeringar. Det vi erbjuder är triple impact vilket innebär att när våra investerare investerar så litar dem på att det generar positiv påverkan för miljön och människor samt avkastning. Det är därmed de tre viktigaste faktorerna när vi väljer bolag. Rent konkret innebär detta att bolagen behöver vara skalbara, vara finansiellt stabila och där kikar vi framförallt på deras kundportölj då den spelar en avgörande roll för deras möjlighet att återbetala på lånet. Eftersom vi förmedlar lån till bolag som vi hoppas ska växa och göra stor impact framöver så är det viktigt för oss att både ha perspektivet av långivare och riskkapitalet när vi bedömer vilka bolag som vi ska samarbeta med.

Hur ser er riskbedömningsprocess ut?

Vi har två delar av vår bedömningsprocess. Dels kvantitativt vilket innebär att vi för varje nytt bolag som ansöker om lån går igenom deras finanser, alltifrån årsredovisning till försäljningssiffror. Vi får även tillgång till deras back-end data vilket gör att vi kan följa försäljning, hur många system de har installerat, återbetalningar från deras kunder m.m. Denna data är dessutom svår att manipulera vilket ger oss en väldigt god insyn. Denna del av vår bedömning ges större tonvikt när vi avgör vilken riskklass bolaget får.

Den andra delen är kvalitativ där vi utvärderar teamet bakom bolaget, deras processer, ekonomisk förvaltning och marknadsvillkoren. Tillsammans tilldelas alla dessa olika områden i bolagets verksamhet poäng som sedan viktas tillsammans och omvandlas till en förväntad riskklass för bolaget.

Hur ser ni på valutarisken?

I vårt fall är den största valutarisken hos dem vi lånar ut till, tex ett bolag i Kenya. Detta eftersom de lånar i Euro men sedan får sin inkomst i den lokala valutan. Många av de valutor vi investerar i rör sig ganska mycket upp och ned. Därför följer vi utveckling noggrant och redan i bedömningsprocessen så är det viktigt för oss att veta att de klarar av valutafluktationer. Vi undersöker även möjligheter att göra lån i den lokala valutan för att underlätta för våra partners.

Hur bör man diversifiera sina investeringar via Trine?

Det bästa sättet är att särskilja på bolag och de enskilda lånen. Eftersom vi kan finansiera fler lån för samma bolag så kan det vara bra att tänka på att dela upp investeringarna mellan olika bolag. Om du investerar fem gånger i olika lån som går till samma bolag så är det ändå företagsrisken du tar densamma. Genom att investera i lån till olika bolag så kan man därmed få bättre spridning.

/A

I samarbete med Trine

Q/A – Hålla huvudet kallt vid rekyler

Jag länkade förra veckan till ett inlägg jag skrev i augusti 2017 om rekyler under en börsnedgång och fick lite frågor angående att hålla huvudet kallt under rekyler. För det är ju, som vi alla vet, såklart lockande att ”köpa dippen” men gärna vänta tills man sett att börsen verkligen vänder upp och därmed tenderar att göra det på lokala toppar istället för riktiga bottnar.

Men, med det sagt tror jag att vi kommer att se nivåer mellan 1500-1520 för att sen rekylera ned igen.

Mycket bra tankar och fakta Anna! Om man ser på exempelvis MA12 i månadsupplösning, kan det hjälpa att hålla huvudet kallt vid rekyler?

Jag skulle säga att om MA12 i månadsupplösning hjälper DIG så är det ett bra sätt – för dig – att hålla huvudet kallt. Men jag tror generellt att det viktigaste här handlar om att ha disciplin nog att följa den strategi man har från början. Jag har skrivit mer om disciplin och vad det har att göra med en börsnedgång här, det jag bland annat skrev var följande:

Framförallt handlar det om disciplinen att inte göra något som avviker från din strategi när du blir rädd vid en nedgång som i slutändan gör att du fattar ännu sämre beslut och förlorar mer pengar.

Precis som Göte skriver i sin tweet nedan kan man tänka sig att det var svårt att hålla huvudet kallt under september 2001 när börsen rekylerade upp med 46 procent för att sen fortsätta ned igen. Det här förstärker egentligen bara det jag skrev ovan: allt handlar om disciplin.

Sammanfattningsvis har jag inget vettigt svar på frågan mer än att OM du inte har disciplin nog att följa din strategi har du troligen fel strategi. Det blir nästan alltid mycket dyrt att frångå sin egen plan och kanske framförallt om du i vanliga fall har ett långsiktigt månadssparande, då är en nedgång INTE rätt tillfälle att sluta spara, utan att faktiskt fortsätta.

/A

Q/A – Hur gör man prognoser?

Jag får en del läsarfrågor till bloggen och tänkte att jag kunde besvara en i taget i lite inlägg framöver. En – ständigt aktuell – fråga jag fick handlade om hur man gör prognoser när man analyserar bolag.

Hur gör du prognoser? Vore intressant att få lära sig. Tack för en grym blogg!

Baserat på informationen vi har ovan (bilden) gör jag prognosen att Chanel vid mitt besök ökade sin omsättning med X antal USD och att mitt EK minskade något. Tröstshopping at its best. För Chanel alltså, mindre bra för plånboken hehe. 

Men, vi kanske ska börja från början: VARFÖR behöver man göra prognoser?

Utan en prognos för framtiden har vi ingenting annat än information om nuläget samt ”hur många gånger” marknaden är beredd att betala för bolaget i fråga som vi analyserar. Nuläget säger ingenting annat än hur marknaden värderar vinst/försäljning/book etc och för att vi på riktigt ska kunna fatta ett beslut om huruvida vi tycker att det är intressant att investera eller inte i ett bolag så måste vi räkna på olika möjliga utfall för framtida vinster/försäljning/book etc.

Beroende på vilken bransch som bolaget verkar i bör du lägga större eller mindre vikt vid olika typer av prognoser. Om du analyserar Tesla verkar du vara mindre intresserad av vinst och kanske väljer att titta på sales, levererade bilar osv medan om du ska analysera H&M så kan du fundera hur mycket deras earnings ska sjunka i framtiden, hehe. För bolag som Spotify eller Netflix vill du veta hur mycket användarbasen väntas växa och vad de kan tjäna per användare (ARPU).

Så, jag ska sluta fåna mig nu. Min poäng är alltså att om du ska göra prognoser för ett bolag som ännu inte går med vinst (t ex Tesla eller Spotify) så är det alltså mer intressant att titta på utvecklingen för sales och eventuella skalfördelar medan om du analyserar ett mer moget bolag (t ex H&M) så är det mer intressant att titta på vinsttillväxt (eller sjunkande vinst). Sammanfattningsvis vill du göra en uppskattning av hur mycket de väntas tjäna i framtiden och vilka multiplar du kan sätta på det – alltså vad du är beredd att betala för bolaget i fråga.

När det gäller prognoser kan vi tyvärr inte lita på bolagens egna guidance, även om det såklart hade varit väldigt bekvämt. Vi får helt enkelt gå tillbaka i historien, titta på hur bolaget presterat hittills, göra en omvärldsanalys där vi tittar på marknaden i sig, fundera över vad som är rimligt för de kommande 3-5 åren (dessa prognoser ska dock uppdateras minst en gång per år i samband med helårsrapport men gärna ses över vid varje kvartalsrapport) och till sist fundera på vilken multipel du kan sätta på de olika nyckeltalen som du valt ut.

  1. Hur har bolaget presterat hittills?
  2. Omvärldsanalys
  3. Prognos för framtiden
  4. Multiplar idag och i framtiden

Hur har bolaget presterat hittills?
Låt oss för enkelhetens skull säga att vi analyserar bolag X. Bolag X ligger i Anna-land där man inte betalar någon skatt (hehehe) och är verksamma inom alldagligvaruhandeln, all försäljning sker i fysisk butik och de senaste tio åren har deras omsättning ökat med 10 procent årligen – fram tills år 2016 då omsättningstillväxten minskade från 10 till 9 procent, för att minska till 7 procent år 2018. Bruttomarginalen har gått från 10-19 procent med en ökning om en procentenhet per år. Bolag X fortsätter att sätta 10 procent som guidance gällande omsättningstillväxten, trots de senaste årens minskning.

Vi kan alltså se att andraderivatan för omsättningstillväxten är negativ (alltså, bolaget växer men tillväxttakten sjunker jämfört med tidigare år (parentes i parentes: vill väldigt gärna säga något skämtsamt om tredjederivatan men misstänker att ni inte blir kloka på mig då)), kommer den att fortsätta vara det även framöver eller kan vi räkna med en vändning och se en omsättningstillväxt om 10 procent även i framtiden?

Omvärldsanalys
När vi gör en analys av branschen och Bolag Xs konkurrenter kan vi se att en stor del av handeln har gått över till e-handel. Fler och fler konkurrenter tar stora marknadsandelar när fler kunder väljer att beställa mat på nätet istället för i butik. Bolag X har dock fortfarande inga planer på att ge sig ut på nätet utan menar att kostnaderna i samband med detta skulle bli för höga och tror istället på kundlojalitet och att erbjuda kunderna en bättre butiksupplevelse.

Prognos för framtiden
Eftersom det helt klart sker ett skifte i branschen när fler och fler kunder väljer att beställa mat online istället för att besöka butikerna och tillväxten för Bolag X redan sjunker så får det mig att tro att även om Bolag X fortsätter att sätta egna mål om 10 procents omsättningstillväxt så lär den i själva verket antingen ligga kvar på senaste årets 7 procent eller till och med lägre kommande år.

För andra bolag inom alldagligvaruhandeln ligger bruttomarginalen på mellan 12-16 procent vilket gör att jag tror att det kommer att vara svårt för Bolag X att hålla sig på nivåer om 19 procent även i framtiden. För enkelhetens skull kommer jag dock att låta siffran 19 stå kvar när jag gör min prognos för vinster i framtiden.

Så, nu har vi tagit fram lite prognoser baserat på vår tro om framtiden (försök att hålla prognoserna verklighetsförankrade 😉). Bolagets vinst per aktie (VPA) uppgår till 4,49 kr för 2019, 4,76 kr för 2020 samt 5,05 kr för 2021 om vår vinstprognos stämmer.

Nu är det dags att fundera på vad marknaden kommer att vara villig att betala för Bolag X.

Multiplar idag och i framtiden
Idag värderas Bolag X till P/E 14 baserat på 2018 års vinst. Kursen står alltså i 59,36 kr idag. Historiskt sett har P/E-talet rört sig mellan 6-23 vilket ger oss ett stort intervall att röra oss inom. Det här innebär att bolaget för vår prognostiserade vinst för 2019 skulle kunna värderas till mellan 26,94 kr – 103,27 kr. Oftast har dock bolagets  P/E legat mellan 10-16, så vi räknar på det istället för att kunna skapa en mer precis uppskattning om ett framtida värde. Med P/E 10 ger 2019 års prognostiserade vinst oss ett pris om 44,90 kr och med P/E 16 ligger aktiekursen i så fall på 71,84 kr.

Om vi tittar lite längre fram och istället tittar på vad aktiekursen skulle kunna stå i baserat på prognoser för år 2021 (eftersom vi ju ändå gjort prognoser så långt fram i tiden) så skulle kursintervallet baserat på 2021 års prognostiserade E och med samma multiplar som vi räknade på för 2019 års prognostiserade E vara 50,5 kr – 80,79 kr.

Vi har alltså räknat ut att ett rimligt pris för kursen baserat på våra prognoser för 2019 skulle kunna ligga mellan 44,90 kr – 71,84 kr. Nu är det upp till dig att avgöra om du tycker att det är intressant nog för att köpa aktien!

Det här är alltså ett väldigt förenklat sätt att göra prognoser och enklare analyser av bolag!

/A

Kreditcykel

Jag brukar ju prata om att jag lever efter rytmer snarare än rutiner. Sen i höstas, kanske framförallt sen min senaste bok blev klar för att skickas till tryck, har jag kommit in i en riktigt bra rytm med fokus på träning, mycket sömn och mer fokuserat och strukturerat arbete. Jag har dessutom lagt ännu mer tid på läsning igen, förutom att jag själv verkligen älskar att läsa (pratar om facklitteratur nu, läser inte skönlitterärt alls i princip) så är det mitt främsta sätt att hitta inspiration till bloggen eller Outsiders. Jag tror också, ur ett personligt utvecklingsperspektiv, att det är otroligt viktigt att hålla sin lärandeprocess igång, annars kommer man förr eller senare att sluta vara aktuell och inte längre ha något nytt att tillföra.

Ett naturligt steg ”från” (don’t you worry, jag parallellläser just nu Fed Up och återkommer med mer tankar om penningpolitik och centralbanker i framtiden) centralbanker är att fundera mer över kreditcykler. Eller kanske inte för alla andra som tycker att allt som innehåller begreppet ”ränta” känns tråkigt, men för mig i alla fall. Jag tror att det är viktigt att förstå grunden i vad en kreditcykel är och vad denna kan få för konsekvenser för resten av ekonomin för att bli ännu bättre på att cykelanpassa sina investeringar (finns en poäng med det alltså, som jag varit inne på tidigare).

Men vi börjar från början.

Mycket förenklad förklaring av en kreditcykel

Ovan ser ni alltså en förenkling av vad som sker i de olika stegen i en kreditcykel. Det som händer efter sista steget innan allt börjar om från början är att eftersom många på utlåningssidan försvinner så blir konkurrensen låg och därmed marginalerna höga för de återstående aktörerna. Detta leder i sin tur till att nya aktörer ser det som en marknad med hög potential – vilket leder till att det snart finns mer kapital och cykeln återupprepas.

Samtidigt som jag skriver det här inlägget läser jag att ett Malmöbolag vill införa så kallade subprimelån, alltså lån till personer som inte borde få låna, via vad de kallar för sociala obligationer. Det är inte speciellt nytt dock, det finns många som finansierar sina kontantinsatser med blancolån, men det ökar ju både kostnaden och risken avsevärt med fastighetsköp. Så länge fastigheterna fortsätter att stiga i pris så är det inget problem att finansiera sitt bostadsköp på det här sättet, jag ser väl snarare problemet i att den här typen av finansiering krävs just FÖR att bostadspriserna redan är för höga. Det var förövrigt just den här typen av subprimelån som skulle leda till finanskrisen i USA för strax över 10 år sedan. Sett bara till detta exempel blir det enkelt att peka i modellen ovan och säga att vi nu befinner oss någonstans kring där aktörer på marknaden konkurrerar om marknadsandelar, men samtidigt ser vi åtstramningar som till exempel amorteringskrav och nu senast höjd ränta från RB (fortfarande minusränta dock).

Vad kan du ta med dig av detta till din portfölj? För det första bör du fundera på om du äger många bolag som har stort behov av finansiering via lån. I vissa extrema fall kan ”början på slutet” av en kreditcykel leda till att de bolag (framförallt småbolag) som är beroende av lånefinansiering för att fortsätta sin verksamhet kan gå i konkurs om det är så att tillgången på kapital och långivare minskar och man inte längre anser att bolaget i fråga är kvalificerat nog att få låna pengar – alltså när riskaversionen kommer tillbaka bland långivarna. Alltså, håll koll på kassan i dina bolag. Ett annat tips är att som vanligt köpa när ingen annan vågar, när den samlade inställningen är att det ser så illa ut på marknaden att det inte kan gå ner mer – så är det troligen så också.

För den som vill läsa mer om cykler, inte bara kreditcykler alltså, så rekommenderar jag att man börjar med How an Economy Grows and Why it Crashes av Peter Schiff. En av mina absoluta favoritböcker och jag kan garantera att ni kommer skratta er igenom typ hela boken. Annars kan jag också varmt rekommendera Mastering the Market Cycle av Howard Marks samt hans tidigare bok The Most Important Thing.

/A

Volatilt årets första börsdag och uppdatering kring Cygnus

Jag startade min morgon på Bank Hotel med min vän och ena partner för att diskutera Cygnus. Vi har bestämt oss för att utöka vår råvarudel något. Tidigare har vi ju haft åtta jordbruksråvaror (eller softs) men att ha ett så få antal råvaror gör att risken blir för hög, så vi bygger om vårt index just nu och kommer att inkludera totalt 17 råvaror. Vi exkluderar fortfarande energi, och det finns inte heller några industrimetaller i indexet eftersom de är för cykliska och därmed förtar själva idén med ett kontracykliskt tillgångsslag. Hursomhelst, vi har valt att vikta råvarorna olika baserat på likviditet (såklart) men även på volatilitet och exponeringen mot respektive råvara ligger inom intervallet 1-10 procent (av råvarudelen, inte hela portföljen). Jag ska fortsätta med ett inlägg per råvara också, men idag tänkte jag prata lite om årets första börsdag!

OMXS30 stängde på -0,20 procent eller 1405,85 efter att ha rört sig i intervallet 1379 – 1410. H&M som öppnade på minus stängde dagen på plus och Nordea började året starkt med en uppgång om 1,57 procent. På förlorarsidan på OMX hittar vi Securitas som föll 2,99 procent och Boliden som också föll mer än 2,5 procent. Dessutom föll PMI till 52,0 i december och noterade sin lägsta nivå sen 2016 mot väntade 56,2 jämfört med 55,4 i november. Den svenska industrin tappade alltså fart mot slutet av året.

Om vi tittar på USA istället kan vi konstatera att Tesla inte lever upp till förväntningar för antal levererade bilar och faller därför mer än 7 procent. S&P 500 däremot börjar återhämta sig efter en ganska dyster öppning tidigare i eftermiddag.

Nu ska jag läsa en stund och sen gå till gymmet. Håller tummarna för att det inte är för mycket folk!

/A

Tankar kring alldagligvaruhandel och cykler

Hoppas att ni hade en fin nyårsafton! Jag och Micke gjorde samma sak för tredje året – ingenting! Det började med att jag var sjuk för tre år sen och då insåg vi att vi föredrog att släppa all nyårspress och istället bara umgås med varandra. Vi avslutade faktiskt kvällen med att se vår favoritfilm American Psycho, haha. Mysig tradition. Nästa år funderar vi på att åka iväg någonstans istället!

Idag tar vi det lugnt, har varit ute på en längre promenad med hundarna och ätit frukost med en vän men sitter nu och jobbar lite i soffan. Jag satt och funderade på olika typer av cykler och hur de påverkar till exempel alldagligvaruhandeln. Vi vet ju 1) att vi fortfarande behöver köpa till exempel mat även under sämre tider men att vi 2) tenderar att välja billigare varumärken än premiummärken för att minska våra kostnader. Så hur skulle man i praktiken kunna använda den här typen av kunskap till sin fördel?

Det enkla och logiska svaret hade ju här varit att titta på företag som i större utsträckning säljer lågprisvarumärken i alldagligvaruhandeln eftersom den typen av produkter brukar säljas mer av under sämre ekonomiska tider. So far so good. MEN, det är aldrig så enkelt att göra en analys. Jag vet, party pooper, sorry. Men, det kan ändå vara bra att ha i åtanke att om man nu gillar att omallokera i sin portfölj lite och leta efter bolag som påverkas mindre av ekonomiska cykler så är det kanske läge att sälja verkstadsbolag och kasta ett öga på alldagligvaruhandeln istället. Det ni i så fall bör hålla utkik efter är följande:
1. Vilken typ av varumärken säljer bolaget? I större utsträckning premium eller budget?
2. Hur har bolagets vinster påverkats under andra recessioner?
Gå tillbaka till gamla rapporter försök skapa dig en bild av hur bolaget har lyckats parera cykler innan.
2.1 Jämför detta med andra bolag i samma bransch,
vad är skillnaden och ta reda på varför.
3. Gör en prognos (GÖR ALLTID PROGNOSER!!) för kommande kvartal/år

Nu har du förhoppningsvis kunnat sortera fram ett par intressanta bolag som kanske passar bättre i en portfölj under en lågkonjunktur än – som jag nämnde ovan – verkstadsbolag eller bolag inom sällanköpsvaror. Oavsett så är det viktigt att du nu inför ett nytt börsår går igenom din portfölj, funderar över hur dina bolags vinster kommer att påverkas av en eventuell lågkonjunktur och sen skapa ännu bättre förutsättningar för dig och dina investeringar.

/A

Resor 2018

Jag har ju redan skrivit ett inlägg där jag sammanfattar mitt år men jag tänkte gå igenom de resor jag varit iväg på det senaste året. Jag älskar att kombinera nytta med nöje och passar alltid på att antingen ta spännande möten på de platser jag befinner mig eller i alla fall jobba en hel del väl på plats. Med ny inspiration i nya miljöer blir jag mer effektiv och ser saker och ting med ett annat perspektiv, det hjälper verkligen.

Januari: Sri Lanka
Den 5 januari satte jag och Micke oss på ett flyg till Colombo i Sri Lanka. En vän till oss hade flyttat dit och vi kände att vi inte stod ut med tanken på att inte veta när vi skulle ses igen, så vi tog våra väskor och drog. Kanske en av de bästa resorna någonsin enligt mig, inte för att Colombo i sig är en fantastisk stad (really, maten är inte bra haha), utan för att jag har så många magiska minnen tillsammans med Micke och en av mina bästa vänner.

Jag brände upp mig och blev nästan lila typ dag två
Jag la upp den här bilden och fick en hatstorm efter mig eftersom jag var en ”dålig kvinnlig förebild”
Jag bestämde mig för att vara en bra förebild genom att visa att man FÅR VARA EXAKT DEN MAN VILL och la ut lite mer hud på sociala medier
Jag nattbadade i ett monsunregn på taket efter att ha fått veta att jag var utsedd till en av Veckans Affärers supertalanger 2018

Mars: Barcelona
I början av mars drog jag superspontant med Andra till Barcelona och lärde känna en av mina idag närmsta vänner på köpet – Ishtar. Det var som att någon återförenade Yin och Yang och sen dess har vi varit omöjliga att separera.

Ishtar dog av garv varje gång jag sa att vi skulle till en ”blow bar” men vi var fina i håret varje kväll
Pratade idéer, erfarenheter och möjligheter under middagar
Träffade en JÄTTETREVLIG bartender (hahaha)
Hängde på technoklubbar till stängning och hittade knappt hem igen. Men vi hittade iaf en liten man med massor med accessoarer som vi lånade

April: Italien
En romantisk get away där jag skulle kunna fokusera på skrivandet av min andra bok (som kommer ut nu i januari) var tanken. Istället spenderade jag och Micke fyra dagar i den vackraste lilla italienska by du kan tänka dig vid Gardasjön.

Jag drack prosecco med magisk utsikt
Jag hade precis fått min och Linnéas bok och tog med den till Italien för att känna och klämma på den under resan
Åt middagar i magiska solnedgångar med livets man
Låtsades skriva på min andra bok men fokuserade under den här bilden på en supermärklig dröm jag haft samma natt

Juli/Augusti: Grekland
Vi åkte till Grekland för att köra jetboard tillsammans med Alex som grundat bolaget ESurf (som är en av våra investeringar i vårt lilla VC-bolag). Det var grymt roligt och den sista veckan checkade vi in på The Margi som låg strax söder om Aten där vi (förvånande nog) mest drack vin och skrev på våra bloggar och böcker hela dagarna. Här uppstod min passion för centralbanker och jag kallade Stefan Ingves för klädätande mal.

Besökte ruiner i temperaturer som i alla fall var lägre än i Stockholm, typ
Alex skulle lära oss att åka ordentligt
Försöker lära mig
Jag stylade mest med brädan
Micke är aldrig dålig på något och lyckas såklart även dominera brädan
Och sen hängde vi vid poolen vid The Margi i en vecka där jag till slut fick inspiration nog att skriva på boken som till och med blev klar efter ett tag

September: New York
Kanske den märkligaste resan det här året, typ. En kompis säger att han är i New York och jag åker dit för att käka middag och lyckas boka om de möten jag ska ha i december där till veckan efter att han frågar för att vara SPONTAN (tänkte exakt följande: varför sa jag annars upp mig om inte för att åka spontant till New York?) som jag skriver om i min nya bok hahaha. Det hela slutar med att jag blir insmugglad på FN vid Hultprize-utdelningen och står och skakar hand med Bill Clinton med en namnbricka med någon annans namn. Många frågetecken på den resan, hah.

Innan en middag på Nobu
Gick förbi Times Square
Drack för mycket champagne den 11 september och spenderade många timmar här dagen efter
Tog promenader i Central Park och bestämde mig för att flytta till New York

December: New York
I december var det dags igen och jag åkte tillbaka till världens bästa stad med två vänner. Vi shoppade, käkade middagar, åt chips i sängen och hade en riktig tjejweekend med allt som det innebär. Fin helg med bra vänner. Saknar det redan!

Middag på Don Angie
Tröstshopping på Chanel
<3
En kväll på The Loyal
Vi smet såklart iväg till Socialista också

Så, det var det. Tror jag. Jag räknade inte med resor över dagen till Norge eller Danmark nu, inte riktigt ”resor” i samma bemärkelse. Jag saknar redan New York, är glad att vi ska bo där några månader nästa år! Innan dess ska vi ju dock upp till norra Finland, sen vidare mot Marbella och sen Italien i maj.

/A

Q/A – Läget på börsen

Jag har hittills spenderat mellandagarna med tända ljus, musik och skrivande. Jag både målar och skriver mycket skönlitterärt och har nu hamnat i en rytm där det enda jag vill är att skriva, skriva och skriva. Förra sommaren skrev jag ”Svart Svahn” och nu skriver jag en slags uppföljare, om man nu skulle vilja kalla den för det. Bara för min egen skull dock, tror att jag max kommer att låta någon eller några i min närhet läsa när jag är klar. Hur som helst är skrivandet som terapi för mig, jag får möjlighet att reflektera över mitt senaste år och omvandla det till text.

MEN, det här inlägget skulle knappast handla om mitt skrivande utan om en kommentar jag fick på bloggen gällande läget på börsen just nu.

Vore spännande att höra din syn på marknaden nu efter tämligen märkbara nedgångar. Är vi fortfarande bara i ”början” pa en nedåtgående trend?

OMXS30 2018

Det är såklart helt omöjligt att på riktigt svara på huruvida vi är i början av en nedåtgående trend eller inte, men samtidigt kan vi konstatera att mycket pekar ditåt. Förutom att vinstprognoserna för 2019 skruvas ned något så måste vi återigen påminna oss om att när en ekonomi går ”bättre än aldrig förr” så är det inte bara ett positivt tecken, utan även en signal om att ytterligare få saker kan bli bättre än idag. Om vi nästan har maximerat sysselsättningsgrad, om arbetslösheten är rekordlåg, då innebär det att det blir svårt att skruva upp produktivitet ytterligare. Lägg till det stigande räntor – om vi nu får se det – min gissning är ändå att räntan i Sverige inte kommer att röra sig avsevärt under 2019. Kanske ytterligare en höjning på 0,25 punkter men att vi slutar 2019 på antingen dagens nivåer eller till och med under. Dessutom är det geopolitiska läget i världen minst sagt oroligt och det spelar såklart också stor roll för hur världens börser kommer att bete sig under nästa år.

En annan sak som är viktig att ta med sig är att vi inte ens befinner oss i en bearmarket än. Jag vet att det är många som har oroat sig över den senaste tidens nedgångar, men skulle det vara så att vi fortsätter ned, då bör ni förbereda er på att vi inte bara ser nivåer om 1350 för OMXS30, utan kanske ned mot 800 – 900. Vi har alltså en bra bit kvar om vi skulle få kalla detta för en riktig recession och inte bara ”a bump in the road” – vilket det hittills bara är.

Angående de senaste dagarnas extrema volatilitet så finns ytterligare en sak att säga: det är inte normalt. Eller jo, beteendet är faktiskt ganska typiskt det vi borde förvänta oss i början på slutet – och eventuellt hela vägen ned. Mina tidigare inlägg om ”rekyler under nedgång” har kanske aldrig varit så aktuella som nu. Läs det här.

Nu ska jag fortsätta med mitt nöjesskrivande på bok nummer 4 på 1,5 år(!).

/A

Julklapp

Att ge julklappar och presenter till Micke är inte helt lätt, men efter att han pratat om begreppet ”The Sublime” så bestämde jag mig för att det var exakt det han skulle få. 

Men vi kan ta det från början, vad är egentligen the sublime och hur kan man ge bort det? Det skulle kunna översättas direkt till en slags transcendent upphöjdhet eller storhet i någon form (kan vara fysiskt, moraliskt, intellektuellt eller konstnärligt t ex). Begreppet står alltså för något som är så stort eller upphöjt att det inte går att jämföra med något annat.

”Oooookej…” tänker ni nu och tycker att jag kanske överdriver årets julklapp en smula. Och hur ger man egentligen bort the sublime? Innan vi går vidare till själva presenten i sig så måste vi dock först prata lite om den tyska filosofen Arthur Schopenhauer som skapade en slags skala som sträcker sig från ”feeling of beauty” till ”fullest feeling of sublime” där första steget på skalan bara beskriver känslan eller insikten av något vackert i sin enkelhet, till exempel som när man ser ljus reflekteras på en blomma. Alltså något litet, men också jämförbart med andra vackra ting, som inte kan skada dig. Längst ut på skalan finner vi istället en insikt eller känsla av att naturen och universum är så stort att du känner hur det liksom suger till i bröstet. En slags rädsla – eller ”the fullest feeling of sublime” – vilket Arthur Schopenhauer beskriver som ”pleasure from knowledge of observer’s nothingness and oneness with Nature”. 

Hur som helst, jag ville alltså ge Micke en slags känsla eller i alla fall en upplevelse som skulle kunna frammana den här känslan, just eftersom han pratat mycket om the sublime och naturupplevelser som kan leda oss dit. 

Så jag bokade en resa till finska Lappland. Hehe. 

I Saariselkä ser man norrskenet ungefär 200 dagar om året, oftast under vintern. Så vi ska bo två nätter i en glasigloo, där man alltså sover direkt under himlen för att förhoppningsvis kunna ligga i sängen och titta på norrskenet på nätterna. 

På dagarna ska vi bland annat åka hundsläde och kramas med huskyvalpar men annars mest bara njuta av ”nothingness” eftersom det inte finns något i närheten mer än orörd natur som sträcker sig flera mil runt området.

/A

Råvaruspecial: Sojabönor

Inte så pigg idag

Jag har ju lovat er ett inlägg per råvara i min portfölj. Idag, så här strax innan julafton när jag ligger halvt utslagen i min nya fåtölj framför en brasa på grund av en förkylning, tänkte jag att det passade bra att börja med den råvara som fått mest uppmärksamhet under året – sojabönor

Sojabönor har ju blivit något av en posterchild för handelskriget mellan Kina och USA. Priset på US Soybeans sjönk när Kina införde tullar på sojabönor från just USA men som jag skrev i en krönika här så skulle andra producenter än USA inte kunna förse Kina med hela deras behov (Kina importerar mest sojabönor i världen och står för en tredjedel av USAs export av sojabönor) utan ändå få köpa en del från USA trots tullarna.

En liten graf som sträcker sig ända bak till december 1968. Första spiken under 70-talet var under en period som kallas för ”the commodity boom”.

Sojabönor är ju bara en av åtta råvaror (exklusive guld som får en egen kategori) i min strategi, så vi har ju ett gäng att gå igenom framöver på bloggen.

Det som framförallt har påverkat priset på sojabönor under året är som sagt handelskriget mellan Kina och USA och Kina importerade sojabönor från USA för första gången på sex månader efter att Xi och Trump infört 90-dagars vapenvila sen den 1 december för att enas om handelsavtal mellan länderna. Nu rapporterar Reuters att Kina planerar att köpa ytterligare 2 miljoner ton sojabönor från USA inom ett par dagar. Jag har redan skrivit mängder av inlägg om sojabönor under året så jag tänkte att det kanske är roligare att lämna det förgångna och fokusera lite på vad jag tror om sojabönor under 2019?

Priset på sojabönor YTD

Min best guess för 2019 (fokus på US Soybeans) är att för att vi ska se priser över 10,50 USD per bushel så behöver lagren normaliseras och vapenvilan som sträcker sig fram till 2 mars 2019 faktiskt leda till någon typ av överenskommelse för att slippa se fortsatta handelstullar på råvaran. Rent prismässigt ser det dock attraktivt ut på de här nivåerna men med det politiska läget samt stora lager gör att jag är något återhållsam med exponeringen i råvarudelen av portföljen och avvaktar med att utöka positionen till efter den 2 mars beroende på vad Xi och Trump faktiskt enas – eller inte om.

/A