ANNA SVAHN

Meny Stäng

Författare: annasvahn (sida 45 av 56)

IPO mania

Jag fick lite frågor angående hur jag hade handlat med anledning av att jag tecknade Serneke och Alligator som noterades för ett par veckor sedan. Både Serneke och Alligator blev kraftigt övertecknade vilket resulterade i två miniposter för mig. Jag valde därför att sälja första halvtimmen. Det tråkiga med övertecknade emissioner är att jag binder upp kapital som sen i slutändan inte används. Det känns som att pengarna hade kunnat komma till mer nytta i en annan position. Det bra med övertecknade noteringar är dock att det visar på ett stort intresse för bolaget, även om det känns lite som att IPO’s under året har blivit som ”gratispengar” på grund av högt tryck. Problematiken ligger dock i att det förr eller senare kommer en katastrofintroduktion.

Bara under november noterades ett flertal bolag på börsen, jag har sammanställt en lista med noteringar nedan:

Övertecknad Teckningskurs Utveckling från teckningskurs
(antal ggr) (SEK) (SEK)
Cellink 11 26 273%
Crunchfish 29 15 73%
Gapwaves 4 5,95 129%
Gasporox 5 9 99%
THQ Nordic 19 20 45%
Tobin Properties Kraftigt övertecknad 80 -0,31%
Alligator bioscience Övertecknad ett flertal gånger 32,5 7%
Serneke Kraftigt övertecknad 110 -6%
Volati 17 58 10%

Vad är mina tankar om den IPO-mania som råder? Sammanfattningsvis vill jag inte säga mer än att det gett lunchpengar, inte så mycket mer än så. Det är kul att följa bolag från start men desto tråkigare att bara få små positioner.

Under veckan som kommer har vi dock ytterligare en notering som jag tecknat, nämligen Smart Eyes. Jag är dock ganska säker på att jag bara blir tilldelad en liten position som resulterar i ”teckna-sälj”.

/A

Vecka 48

Måndag

–       Melker Schörling presenterar substansvärde

–       Sista svarsdag för att teckna aktier i Volati (29 november sista svarsdag för insititutioner).

–       Mario Draghi talar inför Europaparlamentets ekonomiska utskott

–       Makrostatistik:
SCB: export och import av varor september
SCB: varuexport och varuimport (volym) Q3
SCB: handelsbalans oktober
SCB: detaljhandel oktober

Tisdag –       Riksbanken: Reparesultat
Onsdag

–       GOMX delårsrapport

–       Easyfill delårsrapport

–       Avanza: privatspararnas aktiehandel för november; emissioner, bud, börsnoteringar

–       Första handelsdag Volati

–       Riksbanken: Martin Flodn talar om aktuell penningpolitik och det ekonomiska läget i     Stockholm

Torsdag

–       Nordnet: presenterar aktiehandel i november: emissioner, bud, börsnoteringar

–       FI: Stabilitetsrapport

Fredag  –      MAKROSTATISTIK
SCB: bytesbalans 3 kv kl 9.30
SCB: fordonsstatistik november kl 9.30
EMU: PPI oktober kl 11.00
USA: sysselsättning november kl 14.30

Tillbaka på Shareville

Jag är tillbaka på Shareville igen, fortfarande inte för trading dock utan endast ett fåtal längre innehav. Just nu ser portföljen ut som nedan (föga förvånande). Ni hittar som alltid både SWMA och LUC bland mina innehav och nu även MELK igen.

skarmavbild-2016-11-24-kl-07-34-00

Klicka på bilden för att komma till min portfölj.

ADTECH.enqueueAd(6360024);
ADTECH.executeQueue();

Den huvudsakliga anledningen till min återvändo var för att jag igår startade upp en Sharevillegrupp för våra snart 15 000(!!!) medlemmar i Economista. Shareville är ett otroligt bra verktyg för att alla tjejer ska kunna ta del av varandras innehav och diskutera strategier direkt vid köp eller sälj. Dessutom finns det en funktion i gruppen som gör att vi kan se vilka innehav som är vanligast i gruppen. Economistornas favoritinnehav är fördelade enligt nedan. Känns fantastiskt kul att se att det verkar vara fler tjejer som drar sig mot diamanterna!

skarmavbild-2016-11-24-kl-07-40-57

Klicka på bilden för att komma till gruppen på Shareville.

Happy investing!

/A

Alligator Bioscience

Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar. Vid immunterapi aktiveras patientens eget immunförsvar för att bota cancer. Begreppet tumörriktad innebär att läkemedlet administreras eller designas på ett sådant sätt att den immunaktiverande effekten lokaliseras till tumören. Detta resulterar i en fördelaktig effekt- och säkerhetsprofil.

Alligator är främst verksam i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter.

Alligator grundades 2001 och är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.


Just läkemedelsbranschen har jag överlag alltid funnit intressant. Jag vet inte om det egentligen kommer efter att i flera år ha arrangerat event tillsammans med forskare inom biomedicin eller om det beror på något annat. Att branschen är särskilt intressant efter Trumps seger går ju inte heller att förneka och därför blir alltså Alligator Bioscience än mer aktuell att teckna för mig.

Totalt gör Alligator en nyemission om cirka 350 milj SEK vilket är ungefär vad de har i kassan i dagsläget. Nyemissionen är således inte nödvändig för att finansiera nuvarande projekt utan den vidare utvecklingen efter år 2020 och för att ge möjlighet för bolaget att bredda sin forskning bland annat läkemedel. Ankarinvesterare som Catella, Öresund och Norron har totalt investerat 150 milj SEK vid emissionen, vilket är föga förvånande med tanke på att bolaget är inne på en så pass stor marknad och inte minst för att bioteknikaktier varit särskilt intressanta den senaste tiden.

Sista svarsdag för anmälan hos Nordnet eller Avanza var igår den 21/11 men fram till idag den 22/11 kan svar lämnas hos Carnegie.

Min hypotes är en initial uppgång vid introduktionen imorgon men oavsett vad så blir det ett spännande bolag att följa!

logo

Happy investing!

/A

Börsnoteringar

Jag gillar att gå in i IPOs och just finns det flera spännande bolag på väg in på marknaden. Som jag skrev i förra veckan har jag valt att teckna Serneke men även Alligator Bioscience (det kommer ett inlägg om mina tankar kring deras notering senare under dagen). Nordnet har precis släppt en ny sida för alla börsnoteringar och företagshändelser som går att delta i via Nordnet.

För mig som älskar att följa bolag redan från notering tycker jag att det är super med en samlingssida bara för IPOs. Just nu kan man till exempel teckna Serneke (sista svarsdag idag 22/11), Baltic Horizon, Volati och ÅAC Microtec (denna ska jag kika närmre på också).

Har du frågor om IPOs? Nordnet har satt upp en sida med de vanligaste frågorna och svar på dessa. Till exempel: vad är egentligen en IPO och hur fungerar den?

skarmavbild-2016-11-22-kl-08-25-31

Klicka på bilden för att komma till sidan.

I samarbete med Nordnet

SWMA – extrautdelning

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Företaget har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket.

Swedish Match produkter och varumärken redovisas i produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). 

Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Mer än en tredjedel av företagets totala nettoomsättning och mer än halva rörelseresultatet härrör från produktområdet Snus och moist snuff.


Ni vet ju redan att jag scalpat SWMA till och från sen tidigt i år. Sålde av hela posten i oktober men gick in igen under veckan som varit. När SWMA släppte delårsrapporten avseende januari – september 2016 informerade de om att de minskat sitt innehav i STG från 31,1 % till 18,1 %. Swedish Matchs styrelse föreslår att intäkterna från denna försäljning ska distribueras som en extra utdelning på 9,50 SEK per aktie, detta ska först godkännas vid en extra bolagsstämma den 19 december.

skarmavbild-2016-11-21-kl-11-31-34

SWMA

Happy investing!

/A

Ny krönika – Feminvest

Ny månad och ny krönika ute hos Feminvest! Klicka på bilden för att läsa hela krönikan!

skarmavbild-2016-11-18-kl-14-34-54

Skärmavbild 2016-06-12 kl. 20.55.04

Happy investing!

/A

Lucaras försäljning uppgick till 38,7 milj USD

Igår kväll (16/11) presenterade Lucara resultatet från den auktion som hållits i samband med de 12 diamanter som visats upp mellan den 12-16 november.

Försäljningen uppgick till 38,7 milj USD. Då är såklart inte jättediamanten Lesedi la rona inräknad som Lucara fortsätter att behålla i sin ägo. I samband med delårsrapporten berättade VD William Lamb att Lesedi dock befann sig i Europa för ytterligare en analys med anledning av en trolig försäljning under första halvåret 2017. Förväntningarna på försäljningen av de övriga 12 diamanterna har varit höga och har kunnat synas i kursen den senaste veckan.

skarmavbild-2016-11-17-kl-06-55-40

LUC

Happy investing!

/A

IPO: Serneke

Den 22 november är sista svarsdag för att anmäla sig till Sernekes emission på Nasdaq Stockholm. Via Nordnet kan ni göra detta courtagefritt.

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan Koncernens verksamhet inleddes 2002 har den utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling.

Mellan 2002 och 2015 växte Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

skarmavbild-2016-11-16-kl-21-09-55

Styrelse och ledning bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt steg i bolagets fortsatta utveckling. Tillgången till den svenska och internationella kapitalmarknaden kan accelerera bolagets tillväxt, både organiskt och genom förvärv, och därmed skapa värden för nya ägare.
Serneke förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om cirka 625 miljoner kronor från nyemissionen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer bolaget att erhålla en bruttolikvid om ytterligare 75 miljoner kronor. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att:
1. Stärka Bolagets position inom Bygg och Anläggning i befintliga regioner
2. Möjliggöra fortsatt satsning inom Projektutveckling genom förvärv av mark- och fastigheter med attraktiv utvecklingspotential
3. Utnyttja den organisatoriska plattformen för fortsatt tillväxt
4. Genomföra selektiva förvärv av rörelsedrivande bolag.

I samarbete med Nordnet

Lucara Diamond Corp. Q3

I tisdags kväll släppte Lucara Diamond Corp. sin kvartalsrapport avseende juni-september i vilken Lucara redovisar ett resultat efter skatt på -3,8 miljoner dollar, resultatet per aktie uppgick till -0:01 dollar. Företagets nettoomsättning under kvartalet uppgick till 38,1 miljoner dollar inkl intäkter om 8,3 miljoner dollar från diamanter vilka såldes under Q2 men bokades upp under Q3.

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 332 dollar mot Q3 föregående års 1081 dollar. Produktionskostnaden per carat var under kvartalet 149 dollar, produktionsmarginalen landade därmed på 183 dollar.

Rörelseresultatet EBITDA[1] var 12,4 miljoner dollar och Lucara Diamonds likvida medel uppgick vid periodens slut till 49,7 miljoner dollar.

skarmavbild-2016-11-11-kl-08-21-41

LUC

Dessutom har Lucara startat ett borrprogram vid AK11, ett område nära Karowegruvan. Loggning och tester från borrningen pågår och resultat kommer att offentliggöras när borrningsprogrammet är klart. Borrning vid BK02, AK13 och AK14 kommer att påbörjas under Q4.

Mellan den 7-16/11 visar Lucara 12 diamanter om totalt 1100 carat. Under eftermiddagen den 16/11 väntas sedan en auktion hållas.

Jag håller kvar vid min position i Lucara och fyller på inför auktionen den 16/11 samt till årsrapporten för 2016.

[1] Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

© 2019 ANNA SVAHN. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.