Axfood, ICA-gruppen och nyckeltal

När man diskuterar diversifiering av branscher och bolag i sin aktieportfölj så pratar man också ofta om vilken av koncernerna ICA-gruppen eller Axfood man bör välja som del av dagligvaruhandeln. Så jag tänkte att vi kunde jämföra dem något!

Låt oss börja med nyckeltal innan vi går in på de senaste rapporterna.

Vinst/Eget kapital – Räntabilitet
Räntabilitet skrivs som en procent och ju högre desto bättre är räntabiliteten. Ju högre innebär ju enkelt förklarat att företaget skapar mycket vinst på aktieägarnas pengar. Om de inte kan skapa vinst så är det bättre att dela ut pengarna eller investera/amortera för framtiden så man kan skapa en vinst.

Använd nyckeltalet för att jämföra mot liknande konkurrenter med ambitionen att sortera fram det mest lönsammaste företaget.

Om vi jämför Axfood med ICA-gruppen, Nasdaq och branschindex så ser det riktigt bra ut för Axfood, men, problematiken med vinst/eget kapital är att om bolaget har mycket skulder och lyckas generera en bra vinst kommer detta nyckeltal att se jättebra ut. En mer rättvisande bild får vi om vi istället kollar på vinst/totalt kapital eller return on asset (ROA).

Om man tittar på Axfood över en tioårsperiod har spannet på ROA legat på mellan 10,55 och 18,93 (som det står i just nu). Jämför med ICA-gruppen som legat mellan -3,57 och 23,79 för att nu stå i 4,56. 1-0 till Axfood med andra ord!

P/E-tal

P/E står för Price/Earning (pris/vinst). P/E-talet för en aktie erhålls genom att dividera aktiekursen med vinsten per aktie. Ett av de vanligaste måtten på hur dyr en aktie är. Lämpar sig bäst för att jämföra bolag som liknar varandra, t ex bolag i samma bransch. Lågt P/E innebär låg värdering och vice versa. P (Price) är den senaste handelsdagens stängningskurs. E (Earning) definieras som löpande kvartalsvis för de senaste fyra kvartalen. I de fall uppgifter saknas används senast kända vinst för helåret.

Här kan vi se att branschen överlag är högt värderad men att både Axfood och ICA-gruppen ligger under Nasdaq Stockholm. ICA ser något billigare ut än Axfood! 1-1 till ICA med andra ord!

P/S-tal 

P/S-talet (price/sales) anger försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset. Ett högre P/S-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen. P (Price) är den senaste handelsdagens stängningskurs. S (Sales) är rörelseintäkter (försäljning) som uppges i den senast kända årsredovisningen dividerat med bolagets totala utestående aktier.

Teoretiskt sett vill du ha ett lågt P/S tal i och med att det antigen innebär att priset på en aktie är låg eller att omsättningen är väldigt hög, vilket båda är att anses som positivt.

Jämför vi Axfood med ICA är skillnaden inte speciellt stor, sett till både branschen och Nasdaq Stockholm så ser både ICA och Axfood attraktiva ut.

Dock så ska man vara försiktig med att bara använda P/S tal som ensamt nyckeltal när du gör en analys. Komplettera med något annat vinstmått för att få en större bild av värdet på företaget.

 P/B-tal

Likt andra pris-nyckeltal så är teoretiskt sett ett lågt P/Ek tal attraktivt då det innebär att vi får köpa det egna kapitalet billigt.

P/Ek = Mindre än 1,  innebär att du just nu kan köpa företagets eget kapital för mindre än dess värde. Ett företag med P/Ek på 0,5 skulle kunna liknas med att du betalar 50öre och får något värt 1 kr. Detta är en förenklad slutsats och P/Ek bör användas i kombination med andra nyckeltal för att ge en total bild av företaget.

P/Ek = Över 1, innebär att man betalar mer än värdet på eget kapital. Att marknaden är villig att betala mer kan vara för framtidsutsikterna ser väldigt positiva ut och företaget förväntas öka sina vinster framöver. Vinster som skapas i ett företag bokförs slutligen som eget kapital.

Förutom att du får betala alldeles för mycket för Axfood så är det också intressant att se att vi generellt betalar 2,29 x värdet för bolag på Nasdaq Stockholm. Jag står med andra sidan fast vid att jag tycker att börsen är ganska övervärderad just nu.

Direktavkastning

Direktavkastning definieras som bolagets utdelning i förhållande till aktiens pris. Aktieutdelningen i ett bolag bestäms på årsstämman eller bolagsstämman. Utdelningen i förhållande till kursen på en aktie kallas direktavkastning. Till exempel: Om utdelningen per aktie är 7 kronor och aktiekursen är 200 kronor så blir direktavkastningen 3,5 %. 7/200 = 3,5. Utdelningen är den som uppges i den senast kända årsredovisningen och priset är den senaste handelsdagens stängningskurs.

Personligen är inte jag speciellt intresserade av utdelningar då jag hellre ser att företaget själva återinvesterar sina vinster för fortsatt hög tillväxt!

Jag tänkte så småningom jämföra de senaste rapporterna mellan ICA-gruppen och Axfood också.

Note: Jag äger inget av bolagen så har inget intresse av att framställa det ena bättre än det andra!

/A

Lucara Diamond sålde diamanter för 54,8 miljoner USD

Igår gick Lucaras auktion i Botswanas huvudstad Gabarone av stabeln. VD William Lamb hade tidigare sagt att försäljningen indikerade ett snittpris på 30 000 – 32 000 USD, vilket skulle vara rimligt. Försäljningen landade i verkligheten på ett snittpris om 31 010 US per carat, bra med andra ord.

Totalt femton stenar såldes varav tre för mer än 4 miljoner USD. Den största stenen på 374 carat, såldes för 17,5 miljoner USD vilket ger ett snittpris på 46 935 USD per carat.

Tidigare har Lamb uttalat sig om att denna försäljning skulle bli den bästa i Lucaras historia. Frågan är om den är inpressad i kursen eller inte.

Jag har ju ägt Lucara till och från sen början på 2016 egentligen men sålde årsskiftet 2016/2017 på grund av att min marknadstro ändrades och jag väntade på en sättning och då inte ville äga ett bolag som i själva verket tillverkar lyxprodukter – det första vi säljer vid en försvagad ekonomi. Eftersom att börsen istället mår bättre än någonsin så får jag ju ändra min marknadssyn igen (jag har tidigare skrivit om vikten av att följa sin strategi – men att kunna vara versatil när det krävs). Lucara är fortfarande ett bolag med rimlig värdering om man jämför med många andra, med ett p/e-tal på strax över 12 och en hög räntabilitet så gick jag in igen tidigare i veckan. Min plan är att äga långsiktigt så länge inget fundamentalt ändras i bolaget eller min marknadssyn återgår till pessimistisk. Men å andra sidan äger ju jag både guld och Bitcoin vilket gör att jag känner mig ganska trygg inför en börsnedgång ändå!

/A

Feminvest Direkt #11 – Börsnoteringar och Panion Animal Health

I det elfte avsnittet av Feminvest Direkt är Emelie Lundgren från Nyhetsbyrån Direkt tillbaka i studion och diskuterar börsnoteringar. Sen 2015 har vi sett flera rekordår på raken och mycket talar för att även 2017 kommer att slå rekord i antal noteringar på börsen.

Veckans sponsor är Panion Animal Health vilka ska noteras under juni. Panion utvecklar djurläkemedel, just nu med fokus på hundepilepsi, och vi får förutom att träffa Lars Thunberg från Panion även träffa en liten fyrbent gäst som är på plats i studion.

Klicka på bilden nedan för att komma till avsnittet eller lyssna på det här.

/A

Bitcoin, användning och värde

Ingen har väl undgått att jag har blivit ett riktigt bitcoinfan i år? Eftersom att jag gjort en råvaruskola med grundläggande info om de olika råvarugrupperna så tänkte jag att det kunde vara bra med ett liknande upplägg för bitcoins. Jag har tidigare främst handlat med ett trackercertifikat med bitcoin som underliggande tillgång men kommer gå över till att handla riktiga bitcoins via Trezor.

Det finns extremt mycket att skriva om själva uppbyggnaden av Bitcoins som bygger på en blockchainteknologi. I det här inlägget kommer jag endast att gå in på hur valutan fungerar grundläggande och vilka faktorer som påverkar värdet på Bitcoins. 

Innan ni börjar handla, läs Bitcoin whitepaper av Satoshi Nakamoto som är den första specifikationen av Bitcoins som dök upp år 2009. Jag skulle vilja påstå att i whitepapret finner ni den absolut väsentligaste informationen om kryptovalutan.

Jag pratar ju mycket om diversifiering, nu menar jag inte att alla borde äga bitcoins eller att det ska vara en självklar del i en väldiversifierad portfölj men det kan vara en intressant valuta att titta lite extra på om man tycker att kryptovaluta verkar som en kul krydda i portföljen.

Men vad är egentligen kryptovaluta? En kryptovaluta är en digital valuta och konceptet beskrevs för första gången av Wei Dai i ett mailutskick via Cypherpunk. Bland kryptovalutor ingår bland annat Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) ochAuroracoin (AUR). Många använder kryptovalutor som spekulativa investeringar snarare än som en valuta.

Bitcoin är en kryptovaluta som skapades 2009 av Satoshi Nakamato (troligtvis en pseudonym), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över internet mellan användare utan någon inblandning av tredje part (till exempel någon form av bank). Bitcoin skiljer sig från traditionell fiatvaluta[1] i och med att ingen kan kontrollera dess värde genom dess decentraliserade natur och undgår således instabilitet på grund av centralbanker. Det finns en begränsad, kontrollerad inflation hårdkodad i Bitcoin-mjukvaran men den är förutsägbar och käns av alla parter i förväg. Därför kan inte inflationen manipuleras centralt för att påverka värdeförändringar från vanliga användare.

 

Totala mängden Bitcoin över tid.

Det sätt som Bitcoins är uppbyggt på möjliggör mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Varje användares Bitcoin sparas i en plånboksfil tillsammans med ett godtyckligt antal bitcoinadresser. Bitcoins P2P-topologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att artificiellt manipulera värdet av bitcoin eller framkalla inflation genom att producera fler av dem.

Värde och användning

Det pågår diskussioner kring Bitcoins och huruvida de har ett faktiskt värde eller inte. Claes Hemberg har till exempel uttalat sig om att Bitcoins inte är en riktig investering utan ett lotteri och att han hellre hade köpt körsbärskärnor, han har dessutom påstått att de saknar användningsområde.

Bitcoin har ett värde eftersom att de är användbara som en form av pengar. Nyligen har Japan erkänt Bitcoin som en legitim betalningsmetod vilket verkligen påvisar att valutan börjar bli accepterad runt om i världen. Flera ansökningar om Bitcoin ETFer ligger också på kö och senast fick bröderna Winklevoss avslag på grund av säkerhetsbrist då de ville använda sin egna plattform för handel. Jag har skrivit mer om det här. Bitcoin har samma egenskaper som pengar (hållbarhet, bärbarhet, utbytbarhet, sällsynthet, delbarhet och identifierbarhet) baserat på matematiska egenskaper istället för att förlita sig på fysiska egenskaper som guld och silver eller lita på en central enhet som för en fiatvaluta. Kort sagt, Bitcoin är byggt på matematik. Med de attributen är tillit och adoption allt som krävs för att en form av pengar ska ha värde. För Bitcoin kan det mätas i det växande antalet användare, återförsäljare och startups som rör kryptovalutan. Som med alla valutor, kommer Bitcoins värde endast från personer som är villiga att acceptera bitcoin som betalningsmetod.

Vad påverkar värdet? I oktober, före presidentvalet i USA, handlades Bitcoins till strax över $600. Mycket av fjolårets uppgång har alltså inträffat efter Donald Trumps valseger. Mycket av Bitcoins senaste uppgång har drivits av osäkerhet kring saker som valet i USA och Brexit. Maria Terekhova, analytiker på Business Insider, skriver att Trump vid makten och brexitförhandlingar kan påverka Bitcoins momentum. Detta gör att Bitcoin skulle kunna liknas vid en elektronisk version av guld eftersom att guldet också tenderar att stiga i värde av osäkerhet.

MEN, detta är ju också något motsägelsefullt, eftersom att vi har Bitcoin på ATH och guldet lågt och en optimistisk marknadssyn.

Om vi tittar på grafen ovan som visar de senaste tre månadernas utveckling i BTC kan vi se en tidig uppgång och egentligen tre dippar innan vi har fortsatt rakt upp för att idag ha passerat $1800 för att i skrivande stund ligga strax över $1740. Nedgångarna vi kan se i grafen ovan beror framförallt på 1) reglering av handel med bitcoin i Kina, 2) avslag på bröderna Winklevoss Bitcoin ETF och 3) att bråket mellan utvecklarna urartade och de hotade med att dela upp valutan i delar.

Det är svårt att säga vilken väg valutan ska ta härnäst efter en såpass kraftig uppgång under året.

Vilka för- och nackdelar finns det med Bitcoin? Det finns såklart både många för- och nackdelar med Bitcoin, men framförallt handlar det om att Bitcoin medför en betalningsfrihet då du kan skicka och ta emot hur stora eller små belopp du vill till och från vem som helst i världen när som helst under dygnet. Bitcoinbetalningar är för närvarande processade med antingen inga avgifter eller väldigt låga avgifter. Eftersom att Bitcointransaktioner är säkra, irreversibla och inte innehåller någon personlig eller känslig information om kunden innebär detta också färre risker för handlare. Det är omöjligt att stjäla Bitcoins från andra vilket också medför en säkerhet för dig som handlar. All information kring Bitcoin-pengar är tillgängligt på blockkedjan för alla att verifiera och använda i realtid, ingen person eller organisation kan alltså kontrollera eller manipulera Bitcoinprotokollet eftersom att detta är krypterat. Med andra ord är Bitcoin en väldigt transparent valuta.

De problem och nackdelar som finns med valutan är dock att många än idag inte känner till valutan. Varje dag ansluter sig fler företag som godkänner Bitcoin som betalningsmedel och senast var det Japan som erkände Bitcoin som en legitim betalningsmetod. Bitcoin är förknippad med hög volatilitet. Bitcoinmjukvaran är fortfarande under utveckling och vi kan inte veta på förhand hur valutan kommer att se ut om några år eller om den ens finns kvar. Men med tanke på att den idag är världens största kryptovaluta så kan man ju ana!

[1] Fiatpengar är pengar som har ett värde enbart på grund av att den institution som ger ut dessa pengar säger att de är värda något. Institutionen är i praktiken alltid en stat.

 

Studiodag

Jag kom ganska nyss hem från jobbet efter att ha hängt i min favoritstudio hela eftermiddagen. Bra dag förresten, mycket bra saker på gång och en toppenlunch med Nordnet!

Jag tog med min nya sidekick till studion eftersom att jag skulle träffa Panion som utvecklar djurläkemedel!

Avsnittet släpps på torsdag som vanligt! Jag och Emelie snackar börsnoteringar innan Panion, som passande nog ska noteras nu, berättar om deras verksamhet!

/A

Mini Futures – Del 2

I samarbete med Vontobel så gör jag en liten skola i börshandlade produkter. I första inlägget pratade vi generellt om hävstångsprodukter samt vilka möjligheter men även risker det medför, om ni inte sett det, läs det först här. I förra inlägget om Mini Futures så gick vi igenom vad det är för typ av produkt, den inbyggda stop lossen, hur hävstången fungerar och vad man bör tänka på när man handlar med Mini Futures. Har du inte läst inlägget tidigare så gör det här.

Dessutom går jag och Mikaela Hildén från Vontobel igenom just börshandlade produkter i Feminvest Direkt, ni kan se första avsnittet om hävstång här och det andra där vi går in lite mer på respektive instrument här.

Jag tänkte nedan gå igenom viktiga begrepp och sen visa exempel på både Mini Long och Mini Short. Vi gick igenom de flesta begreppen i förra inlägget men här kommer en kort genomgång igen.

Underliggande tillgång avser det finansiella instrument som ligger till grund för din Mini Future. Det kan till exempel vara aktier, råvaror, aktieindex, valuta eller räntor.

Referensförhållandet indikerar hur många Mini Futures som behövs för att fullständigt avbilda en enhet av den underliggande tillgången. Vid Mini Futures med aktier är referensförhållandet ofta 10:1 eller 0,1, alltså, 10 Mini Futures återger kursrörelserna för en aktie eller en Mini Future eller en Mini Future är rent matematiskt 0,1 aktie.

Stop-Loss-barriären ser till så att du som investerare inte förlorar mer kapital än du investerat. Stop loss-barriären justeras minst en gång i månaden för att ligga i linje med den aktuella utvecklingen på marknaden. Vid till exempel utdelningar sker en extra justering av stop loss-barriären. Stop loss-barriären ligger i en Mini Long strax över lösenpris och i en Mini Short strax under lösenpris.

Hävstången i din Mini Future beräknas genom att dividera kursen på den underliggande tillgången med priset på en Mini Future. Till exempel:

Aktiekurs: 100kr

Mini Long: 20kr

100kr / 20kr = 5

Exempel Mini Long

Ponera att du ska köpa en Mini Future med en aktie som underliggande tillgång, kursen står i 100kr. Du tror på en uppåtgående marknad och väljer därför instrumentet Mini Long (kallas även att gå lång). Din Mini Long har en hävstång på x5 och en finansieringsnivå på 80kr, priset på din Mini Long är alltså 20kr.

Om vi antar att den underliggande kursen stiger från 100kr till 120kr kommer värdet på din Mini Long att öka från 20kr till 40kr ((120-80)x1). I exemplet har både aktiekursen och din Mini Long ökat med 20kr men skillnaden är att du endast investerat 20kr och därmed har en uppgång på 100 % istället för 20 % som den underliggande aktien. Avkastningen på din Mini Long är alltså fem gånger så hög som i den underliggande aktien, eller, har en hävstång x 5. 

Exempel Mini Short

I detta exempel antar vi att vi ska köpa en Mini Short med en aktie som underliggande tillgång. Du förväntar dig en fallande kurs och väljer därför Mini Short för att kunna tjäna pengar i en fallande marknad. Aktiekursen står i 100kr, priset på din Mini Short är 20kr och finansieringsnivån på din Mini Short är således 120kr.

Om vi antar att aktiekursen faller från 100kr till 80kr kommer värdet din Mini Short att öka från 20kr till 40kr ((120-80)x1). I exemplet har aktien fallit med 20kr och din Mini Short ökat med 20kr. Alltså 100 %.

Du kan handla med Mini Futures hos din nätmäklare, på Nordnet till exempel hittar ni produkterna under Marknad – Hävstångsprodukter. Här har jag sorterat efter Vontobel, Apple Inc som underliggande och en positiv marknadstro, alltså har jag valt en Mini Long.

Klicka på bilden för att komma till Nordnet.

Nordnet har precis lanserat Nordnet Markets där ni kan handla börshandlade produkter också!

Hoppas att ni har en tydlig bild över hur handel med Mini Futures fungerar! I nästa inlägg i samarbete med Vontobel kommer jag att förklara vad Knock Out Warranter är!

/A

Feminvest Direkt #10 – Fastighetsinvesteringar, Tessin och ett erbjudande från Börsdata

I tionde avsnittet av Feminvest Direkt har Feminvests Anna Svahn besök av Tessins VD Jonas Björkman. De diskuterar fastigheter som investering, fördelarna med en historiskt sett stabil utveckling men problematiken med höga trösklar i form av stor kapitalinsats. Veckans sponsor Tessin har dock lösningen på sistnämnda och arbetar med crowdfunding av fastighetsprojekt via sin plattform.

I slutet av avsnittet får vi dessutom besök av Börsdata som lämnar ett erbjudande till Feminvests medlemmar, missa inte det!

Klicka på bilden för att komma till avsnittet!

/A

Bitcoin ATH

En av de första sakerna jag gör varje morgon är att kolla priset på Bitcoin.

Jag äger ju ett trackercertifikat med bitcoin som underliggande tillgång men vill såklart ändå ha koll på vad som sker med kryptovalutan.

Den senaste tidens enorma uppgång beror framförallt på att Japan ställt sig mer positiva till valutan och godkänt den som betalmedel. Ett steg i helt rätt riktning om ni frågar mig!

Vill ni att jag skriver ett mer utförligt inlägg om bitcoins? Lite bitcoinskola som jag gjorde med råvaror?

/A

 

 

Fundamental analys – H&M (uppdaterad)

I vintras gjorde ju jag och Micke en analysskola med H&M som case, eftersom att det är så många nya här så tänkte jag att jag lägger upp en uppdaterad version med siffror från senaste årsredovisningen och nya prognoser för de kommande åren!

Det är dock viktigt att komma ihåg att oavsett hur noggrann din analys är så kan du faktiskt aldrig veta med hundra procents säkerhet hur framtiden ser ut, men en bra och noggrann analys kan ändå ge dig en bra överblick över bolaget som bidrar till ditt beslut om huruvida du vill investera eller ej.

Vår analys bygger på fem delar enligt nedan:

 1. Vad gör bolaget?
 2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?
 3. Hur ska detta värderas?
 4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?
 5. Sammanfattning och avslutning

Vi kommer att steg för steg gå igenom alla fem delar med H&M som exempel i det här kapitlet.

1. Vad gör bolaget?

Vi har alla hört uttrycket ”köp endast det du förstår” när det kommer till aktiehandel. Men vad betyder det egentligen? Vi vet att H&M säljer kläder, men är det det enda som bolaget faktiskt gör? Utgå inte från att du faktiskt känner till alla affärsområden. Information om företagets affärsområden går alltid att hitta på deras hemsida för investor relations. Det vi letar efter i H&Ms fall är vilken bransch de är verksamma inom, marknader, varumärken, antal butiker och liknande. Egentligen all information som vi senare kan använda för att göra prognoser för framtiden.

I H&Ms årsredovisning från år 2016 kan vi utläsa att de är verksamma både inom detalj- och internethandel. De har idag totalt sju varumärken, är verksamma på 64 marknader och har över 4400 butiker runt om i världen. Deras största marknader utgörs av Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA.

2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?

I nästa steg ska vi titta i H&Ms årsredovisningar (dessa finns att hitta på företagets sida för investor relations) för att se hur mycket försäljning och vinst H&M redovisat och därmed göra en prognos för vad som är troligt de kommande åren.

Från H&Ms årsredovisning 2016

Här ser vi ett flertal nyckeltal fördelat på sista kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015 och helår 2016 och 2015. Detta för att vi ska kunna göra en jämförelse.

Nettoomsättningen[1] uppgick till 180 miljarder kr (2015) respektive 192 miljarder kr (2016). Vinst per aktie[2] uppgick till 12,63 kr/aktie (2015) och 11,26 kr/aktie (2016).

Med informationen i tabellen ovan kan vi göra en prognos för vilken försäljning och vinst som är sannolik framöver. Följande faktorer kan ge en idé, men aldrig en helt säker prognos.

 1. Tidigare års tillväxt
 2. Företagets officiella vägledning (”guidning”)
 3. Olika typer av så kallade värdedrivare och andra nyckeltal
  1. Månadsvis statistik över till exempel försäljningstillväxt, tillväxt i jämförbara butiker.[3]
  2. Tillväxt i total försäljningsyta
  3. Antal butiker; tillväxt i antal butiker
  4. Valutaeffektens andel av försäljningstillväxten
 4. Mer detaljerade modeller som utgår från kvartals- och månadsrapporter i vilka man kan hitta stigande eller fallande tendenser som inte syns lika tydligt i årsrapporterna.
 5. Någon annans prognoser för framtiden, till exempel en analytiker eller genomsnittet av flera analytikers prognoser.
 6. Gör till exempel prognoser för följande variablr för 2017-2019:
  1. Försäljning/nettoomsättning: 201 miljarder kr (2017), 215 miljarder kr (2018) 230 miljarder kr (2019)[4]
  2. Rörelsemarginal[5]: 12 % (2017), 13 % (2018), 14 % (2019)
  3. Räntor: ca 0
  4. Rörelseresultat[6]: 20 miljarder kr (2017), 25 miljarder kr (2018), 28 miljarder kr (2019)
  5. Skatt
  6. Nettovinst
  7. Antal aktier: 1640 miljoner (kolla upp detta antal noga själv i senaste kvartalsrapporten eller pressmeddelandet)
  8. Vinst per aktie: 11 kr (2017), 10,80 kr (2018), 11,75 kr (2019)
  9. Kassaflöde
  10. Utdelning

Kom ihåg att de siffror vi tagit fram ovan endast är estimat och prognoser. Vi kan inte med säkerhet säga att det kommer att se ut så här i framtiden. I nästa del, del 3, kommer vi att gå igenom hur man värderar informationen vi tagit fram ovan.

3. Hur ska detta värderas?

Vad är vi beredda att betala för att ta del av H&Ms vinster framöver? Många tittar på följande nyckeltal:

 • P/E-talet
 • P/S-talet
 • Direktavkastningen
 • DCF/Diskonterad kassaflödesanalys

P/E-talet

Price/earnings, alltså priset per aktie delat med vinsten per aktie (resultat per aktie). Med information hämtad från rapporten samt det aktuella kurspriset på aktien kan vi räkna ut vad P/E-talet var för 2016.

 

 

 

2016: 217,70/11,26 = 19,33

För 2017-2019 blir P/E-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande:

2017: 217,70/11 = 19,79

2018: 217,70/10,80 = 20,16

2019: 217,70/11,75 = 18,53

P/S-talet

Med P/S-talet, price/sales, eller marknadsvärdet[7]/försäljning. Genom att dividera marknadsvärdet med nettoomsättning (nettoomsättning helår 2016, se årsrapport 2016) kan vi räkna ut vad P/S-talet var för 2016.

 

 

 

2016: 357 mdr[8]/192 mdr = 1,86

För 2017-2019 blir P/S-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande:

2017: 357 mdr/201 mdr = 1,78

2018: 357 mdr/215 mdr = 1,66

2019: 257 mdr/230 mdr = 1,55

Direktavkastning

Utdelningen/aktiepriset, för 2015 och 2016 var direktavkastningen 2,9 % respektive 4,49 %. Med nuvarande aktiekurs och relativt oförändrad utdelning per aktie 2017-2019 blir den cirka 9,75/217,70 = 4,4 %.

För ordningens skull bör utdelningen kollas av mot vinst och kassaflöde per aktie. Om utdelningen är högre än så riskerar den att sänkas i framtiden. H&M har haft bättre vinst per aktie men svagare kassaflöde de senaste åren. Det är därför utdelningen antas ligga relativt stilla framöver.

DCF/ Diskonterad kassaflödesanalys

En diskonterad kassaflödesanalys, vilket är en ekonomisk/matematisk modell för att summera framtida fria kassaflöden och anpassa dem efter ränteläget för att avgöra vad hela den framtida kassaflödesströmmen i 50 år skulle vara värd att få direkt idag.

 1. En DCF är både komplicerad, komplex och känslig för små förändringar av vissa nyckelantaganden om t.ex. avkastningskrav och tillväxt.
 2. Den är teoretiskt korrekt och kan gärna användas för att baklänges räkna ut vilka antaganden som kan sägas ligga inbakade i priset idag, men är i stort sett värdelös för att faktiskt räkna ut vad aktien borde värderas till.

4.    Hur använder vi nyckeltalen i analysen?

Det finns inget rätt svar för hur man ska använda nyckeltalen som vi tog fram i steg 3 för att räkna ut rätt värde på H&M-aktien, däremot kan man tänka på till exempel följande sätt:

 1. Vilket intervall har P/E, P/S och direktavkastningen rört sig historiskt, de senaste 1-10 åren?
  1. Om P/E-talet brukar vara ca 18-25 för ‘nästa år vinst (nu 2017)’ så kanske det är rimligt att tro att aktien kommer att röra sig i det intervallet även kommande år.
   1. Med en vinst på 11 kr per aktie för 2017 skulle ett rimligt kursintervall kunna vara 198 – 275 kr. Jämför detta med dagens kurspris på 217,70 kr.

 

 

 1. Vilka intervaller handlar liknande företag i?
  1. Finns det kanske bättre alternativ än H&M (konkurrenter)?
   1. Är H&M lägre eller högre värderat än till exempel Inditex, KappAhl, MQ?
  2. Har det tidigare varit samma skillnad i värdering mellan till exempel H&M och Inditex?
   1. Om skillnaden i värdering ändrats; varför har den ändrats?
 1. Vilket kursintervall har H&M-aktien rört sig i det senaste året (om inget viktigt ändrats sedan dess kan det vara en rimlig utgångspunkt för kommande års kurser, möjligen med till exempel justering uppåt för H&M-företagets tillväxt det senaste året)
  1. Det senaste året har H&M-aktien rört sig mellan 215,4-255,1 kr.

H&Ms kursintervall under ett år och trendlinje

 1. Vad är du ‘nöjd’ med att få i direktavkastning per år om du struntar i hur kursen rör sig under tiden?
  1. Om du är riktigt långsiktig, till exempel 25-50 år, och tror att H&Ms affärsmodell håller för konkurrens hela tiden och kan upprätthålla sin utdelning, då kanske direktavkastningen på 3-4 % räcker för att du ska vilja ha aktien – oavsett om andra vill det.
 2. Hur går det för H&M?
  1. Hur snabbt växer (eller faller) försäljningen? Ökar eller avtar takten?
   1. Varför? (valutarörelser, konkurrens, nya satsningar på till exempel Home, &OtherStories etc.)
  2. Stiger eller faller vinstmarginalen?
   1. Varför?
  3. Hur uppfattas H&M? (Etiskt eller inte, modernt eller inte, mm)
  4. Beroende på vad du kommer fram till för framtida vinsttillväxt (eller ännu hellre det lite mer komplicerade måttet kassaflödestillväxt) så kan man acceptera högre värdering av närliggande års nyckeltal.
   1. Om vinsten väntas växa 10 % per år efter 2017 kanske P/E = 25 för 2017 är rimligt (en kurs på 11 x 25 = 275 kr).
   2. Men om tillväxten är 0 % kanske P/E = 10 är rimligare, eller en kurs på bara 11 * 10 = 110 kr.

Det här visar tydligt hur viktiga tillväxtbedömningarna är.

4.    Sammanfattning och avslutning

Ditt viktigaste jobb när du värderar en aktie (i detta fall H&M) är att göra en rimlig bedömning av följande faktorer:

 1. Hur det går för bolaget
 2. Hur snabbt vinsten därför väntas växa (eller krympa) framöver, beroende på saker som:
  1. Antal nyöppnade butiker
  2. Försäljningstillväxt per befintlig butik
  3. Mode, etik
  4. Konkurrens
  5. Valutarörelser
  6. Kostnader (löner, robotar, tyg, transport, reklam, butikshyror)
 3. Vilken “multipel” du törs sätta på till exempel vinsten per aktie, det vill säga vilket P/E-tal du tror att H&M-aktien kommer att handla på framöver. Denna multipel beror bland annat på:
  1. Historiskt multipelintervall för H&M
  2. Multipelintervall för liknande företag
  3. Framtida tillväxt åren efter det som multipeln appliceras på
  4. Hur andra tänker om H&M och vad de har för investeringsalternativ

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det finns en massa risker förknippade med aktieinvesteringar, till exempel:

 1. En allmän börsnedgång på grund av saker som lågkonjunktur, krig, ränteförändringar av centralbankerna, bakkris, politiska förändringar mm. Går allt annat på börsen ned gör förmodligen H&M-aktien också det. Alla värderingar faller och samtidigt faller tillväxtprognoserna.

Lycka till!

/A

[1] Nettoomsättning definieras som summan av försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är knuten till försäljningen.

[2] Vinst per aktie är den del av ett företags vinst som allokeras till varje utestående aktie. Det fungerar som en indikator på företagets lönsamhet. Många skulle hävda att det är ett av de viktigaste nyckeltalen för en akties värdering då detta kan jämföras med priset per aktie för att räkna ut det kända P/E-talet.

[3] H&M släpper en försäljningsrapport varje månad, följ denna och håll koll på vad de har för förväntningar på sig

[4] Detta är endast prognoser som baseras på om H&Ms försäljningstillväxt är 6, 7 och 7 procent respektive år.

[5] Rörelsemarginal anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Den beräknas på själva resultatet för rörelsen.

[6] Även kallat EBIT (earnings before interest and taxes), alltså vinst före skatt och räntor

[7] Antal utestående aktier multiplicerat pris per aktie

[8] miljarder kronor

Kassaflödesanalys, exempel HM

En viktig del när man analyserar bolag är att göra en kassaflödesanalys, det kan ge en bättre bild av hur företaget utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut baserat på tidigare års kassaflöde. Jag kommer att gå igenom definition, syfte och hur du sen ska tolka en kassaflödesanalys.

Vad är kassaflöde? Kassaflöde är ett företags in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Dessa kallas tillsammans för betalningsströmmar. Analysen görs i årsredovisningar men börsnoterade bolag lämnar även en förkortad version i kvartalsrapporter, kassaflödesanalysen visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år. Förenklat kan man dela upp en kassaflödesanalys i tre delar; 1) den löpande verksamheten, 2) investeringsverksamheten samt 3) finansieringsverksamheten. Sammanfattningsvis berättar kassaflödet om företaget får in mer pengar eller om det försvinner iväg i form av kostnader.

Men varför ska jag göra en kassaflödesanalys? Genom att göra en kassaflödesanalys kan du se så att bolaget du funderar på att investera i har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och framtida utdelningar till dig som aktieägare. Ett positivt kassaflöde bör också generera lägre skuld (skuldsättningsgrad och därmed högre soliditet), möjligheter till expansion eller marknadsföring.

Vad gäller för bolag som ännu inte går med vinst? Jag har ju en historik av att handla läkemedelsbolag under utveckling vilket egentligen också betyder att du inte kan räkna med ett positivt kassaflöde, uppenbarligen har ju jag ändå bestämt mig för att investera i dessa. Det man vill se i den typen av case är att kassaflödet ökar med tiden.

Jag tänkte nedan kika lite extra på H&Ms kassaflöde från räkenskapsåret 2016. Nedan har jag delat upp den i de tre delar som vi delade upp kassaflödesanalysen i ovan.

Löpande verksamhet som består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och justeringar för avskrivningar.

Från H&Ms årsredovisning räkenskapsåret 2016

Nu vet vi ju att 2016 överträffade de förväntningar man hade på bolaget, att kursen ändå fallit från strax över 255 i år till att i skrivande stund handlas på runt 216 beror ju på många olika anledningar. I delen löpande verksamhet som vi ser ovan (2016 t v jämfört med föregående år 2015 t h) kan vi tillexempel se att kassaflödet från den löpande verksamheten sjunkit jämfört med tidigare år, att varulagret och skulderna ökat.

Investeringsverksamhet avser förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten.

Från H&Ms årsredovisning räkenskapsåret 2016

Finansieringsverksamheten består av nyemission, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning och koncernbidrag.

Från H&Ms årsredovisning räkenskapsåret 2016

Vilka faktorer spelar in beroende på om kassaflödet växer eller minskar? Om ett bolag tar lån så ökar likvida medel och därmed växer kassaflödet (lånet är ju en inbetalning). I exemplet på H&M så ser vi att de under 2016 tog ett kortfristigt lån på 2068 MSEK vilket ju ökade inflödet av kapital. När kassaflödet minskar kan det istället bero på att bolaget betalar av ett lån, då försvinner kapital i form av en utbetalning och de likvida medlen blir mindre.

Längst ner i sista bilden ser ni årets kassaflöde och ett resultat från 2016 t v och 2015 t h. Här ser vi att 1) negativt kassaflöde och 2) dessutom minskat sen 2015. Här hade jag i vanliga fall gått in i rapporter även från tidigare år för att se om detta är en trend eller något som sticker ut för i år.  

 

 

Det finns såklart väldigt mycket mer att säga om kassaflödesanalyser och jag kan gå in djupare på det. Micke har faktiskt gjort ett avsnitt i 25 minuter som bara handlar om kassaflödesanalyser, lyssna på det här (Klick). Avsnittet de släppte i måndags handlar om hur han gör när han investerar och hur han screenar bolag.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att du inte kan bygga en hel fundamental analys genom att endast titta på till exempel kassaflöde utan detta ska endast avse bara en del av din totala analys!

/A