ANNA SVAHN

Meny Stäng

Diös Fastigheter

Jag berättade ju för några dagar sedan att jag fyllt på portföljen med två nya bolag; Diös Fastigheter och Balder Fastigheter ser. B. Jag lovade ju att gå igenom mer ingående varför jag valt just dessa två och inte till exempel Castellum eller annat bolag i branschen. Därför börjar jag med Diös och tar Balder i ett senare inlägg.

Diös Fastigheter är ett fastighetsbolag med mer än 350 fastigheter i Norra Sverige. De har både kommersiella fastigheter och bostäder. Totalt uppgår deras fastigheter till ett marknadsvärde om 19 miljarder kronor. 2016 var Diös starkaste år hittills och 2017 verkar gå ännu starkare.

När man tittar på fastighetsbolag är framförallt förvaltningsresultat intressant att titta på. Förvaltningsresultat är alltså ett specifikt resultatmått som är praxis i fastighetsbranschen och används för att underlätta jämförbarheten inom branschen. Det beräknas som summan av driftnetto, försäljnings- och administrationskostnader samt finansnetto. Förvaltningsresultatet per 2016 var 539 msek och redan under de två första kvartalen under 2017 har förvaltningsresultatet ökat med 56 % till 403 msek (259 msek) jämfört med motsvarande period förra året.

Fördelningen mellan bostäder/kontor och butiker såg vid andra kvartalets slut ut enligt nedan.

Jag skrev att jag ville ha en fördelning mellan kommersiella fastigheter och bostäder. Butiker, kontor och lager utgör tillsammans 79 % av det totala hyresvärdet, men om man tittar på de hyresgäster som Diös har så är det till största del stora aktörer som Åhlens, trafikverket, Östersunds kommun, polismyndigheten osv. Bland retail är deras största kunder bland annat H&M, KappAhl, Clas Ohlson och Nilson Group.

Tittar man på värderingen jämfört med branschen så har Diös ett P/E-tal på 6,26 jämfört med branschens snitt på 10,93. När det gäller just ”lågriskbranscher” som fastighetsbolag så bör P/E-talet ligga inom intervallet 5-10 för att ha en rimlig värdering. Nu ligger Diös både i underkant av intervallet men även under branschsnittet.

Vidare har Diös ett starkt kassaflöde och en uthyrningsgrad på 90 % vilket är bra. Vad gäller utvecklingen på fastighetspriser så har de naturligtvis inte samma värdeökning som fastighetsbolag som är verksamma i till exempel Stockholm – men å andra sidan är nedsidan mycket mindre sett till om fastighetspriser skulle falla. Med det sagt arbetar dock Diös mycket med förvärv och förvaltning snarare än förvärv, förädling och försäljning vilket gör att de inte är lika känsliga för en sättning i fastighetsutvecklingen.

Diös är tänkt att ligga i portföljen lång tid framöver så länge inget fundamentalt förändras med bolaget.

/A

© 2019 ANNA SVAHN. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.