Securitas

Vi hade ett inbrottsförsök natten till i tisdags. Vår hiss går rakt upp i lägenheten och för att ta sig upp behöver man en kod på X antal siffror. Väl uppe måste man såklart ta sig in med olika nycklar och i lägenheten finns larm och kameraövervakning. När man trycker på dörren så ringer det en klocka, och det var den vi hörde i måndags kväll. Hundarna började ju skälla såklart men vi tänkte att det kanske bara var ett drag – och ingen kom ju in. Dagen efter dock visade det sig att hela hisspanelen var uppbruten och reparatören sa att någon kortslutit eller kopplat om för att hissen skulle ta sig upp. Ingen annan granne var drabbad så det känns som att det var tydligt att det var upp till oss de skulle.

Med det i åtanke tänkte jag att vi skulle titta närmre på Securitas idag.

Securitas kursutveckling sedan notering

Minns ni analysskolan på H&M? Om inte, läs den här. Jag tänkte köra en kort version på Securitas (inte helt utförlig med andra ord). För förklaring av ord etc så ligger även det i analysskolan på H&M!

 1. Vad gör bolaget?
 2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?
 3. Hur ska detta värderas?
 4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?
 5. Avslutning

1. Vad gör Securitas?

Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Bolaget har kunder i många olika branscher och segment, däribland offentlig sektor, flygplatser, distribution, kontor, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustri, gruvindustri, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Securitas har verksamhet i 52 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika.

2. Hur mycket försäljning och vinst har de?

I nästa steg ska vi titta i Securitas årsredovisningar (dessa finns att hitta på företagets sida för investor relations) för att se hur mycket försäljning och vinst de redovisat och därmed göra en prognos för vad som är troligt de kommande åren.

Från Securitas Q2-rapport 2017 – används för att på ett ungefär kunna räkna på helår 2017.

Från Securitas årsrapport 2016 – används för att med historik kunna göra en prognos för framtiden.

Nettoomsättningen/försäljningen uppgick till 80,86 miljarder kr (2015) respektive 88,16 miljarder kr (2016). Vinst per aktie uppgick till 6,67 kr/aktie (2015) och 7,64 kr/aktie (2016).

Rörelseresultatet (information hämtad från årsredovisning här) uppgick till 3784,7 miljoner kr (2015) och 4153,2 miljoner kr (2016). Rörelsemarginalen uppgick till 4,67 % (2015) och 4,7 % (2016).

Direktavkastningen uppgick till 2,69 % (2015) och 2,61 % (2016). Direktavkastningen har överlag sjunkit sedan år 2012 då den stod i 5,29 %.

Med informationen från rapporten kan vi nu göra en prognos för kommande tre år, titta tillexempel på följande nyckeltal, men ha i åtanke att Securitas i slutet av 2016 flaggat för minskad efterfrågan:

 1. Försäljning/nettoomsättning: 96,80 miljarder kr (2017), 105,50 miljarder kr (2018) och 115 miljarder kr (2019).
 2. Rörelsemarginal (rörelseresultat/nettoomsättning): 4,73 % (2017), 4,75 % (2018) och 4,78 % (2019).
 3. Rörelseresultat: 4526 miljoner kr (2017), 4933 miljoner kr (2018) och 5376 miljoner kr (2019).
 4. Vinst per aktie: 8,75 kr (2017), 9,71 kr (2018) och 10,68 kr (2019)
 5. Antal aktier: 365 058 897 st.

Kom ihåg att siffrorna ovan endast är esitmat och prognoser baserat på historik och säger egentligen ingenting om framtiden.

3. Hur ska detta värderas?

Vad är vi beredda att betala för att ta del av Securitas vinster framöver? Många tittar på följande nyckeltal:

 • P/E-talet
 • P/S-talet
 • Direktavkastningen
 • DCF/Diskonterad kassaflödesanalys

P/E-talet

Price/earnings, alltså priset per aktie delat med vinsten per aktie (resultat per aktie). Med information hämtad från rapporten samt det aktuella kurspriset på aktien kan vi räkna ut vad P/E-talet var för 2016.

2016: 131,40/7,64 = 17,19

För 2017-2019 blir P/E-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande:

2017: 131,40/8,75 = 15

2018: 131,40/9,71 = 13,50

2019: 131,40/10,68 = 12,30

P/S-talet

Med P/S-talet, price/sales, eller marknadsvärdet/försäljning. Genom att dividera marknadsvärdet med nettoomsättning (nettoomsättning helår 2016, se årsrapport 2016) kan vi räkna ut vad P/S-talet var för 2016.

2016: 45,7 mdr/88,16 mdr = 0,52

 

För 2017-2019 blir P/S-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande:

2017: 45,7 mdr/96,8 mdr = 0,47

2018: 45,7 mdr/105,5 mdr = 0,43

2019: 45,7 mdr/115 mdr = 0,40

Direktavkastning

Utdelningen/aktiepriset, för 2015 och 2016 var direktavkastningen 2,69 % respektive 2,61 %. Med nuvarande aktiekurs och relativt oförändrad utdelning per aktie 2017-2019 blir den cirka 3,75/131,40 = 2,85 %.

DCF/Diskonterad kassaflödesanalys

En diskonterad kassaflödesanalys, vilket är en ekonomisk/matematisk modell för att summera framtida fria kassaflöden och anpassa dem efter ränteläget för att avgöra vad hela den framtida kassaflödesströmmen i 50 år skulle vara värd att få direkt idag.

 1. En DCF är både komplicerad, komplex och känslig för små förändringar av vissa nyckelantaganden om t.ex. avkastningskrav och tillväxt.
 2. Den är teoretiskt korrekt och kan gärna användas för att baklänges räkna ut vilka antaganden som kan sägas ligga inbakade i priset idag, men är i stort sett värdelös för att faktiskt räkna ut vad aktien borde värderas till.

4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?

Det finns inget rätt svar för hur man ska använda nyckeltalen som vi tog fram i steg 3 för att räkna ut rätt värde på Securitas-aktien, däremot kan man tänka på till exempel följande sätt:

 1. Vilket intervall har P/E, P/S och direktavkastningen rört sig historiskt, de senaste 1-10 åren?
  1. Om P/E-talet brukar vara ca 13-20 för ‘nästa år vinst (nu 2017)’ så kanske det är rimligt att tro att aktien kommer att röra sig i det intervallet även kommande år.
   1. Med en vinst på 8,75 kr per aktie för 2017 skulle ett rimligt kursintervall kunna vara 114-175 kr. Jämför detta med dagens kurspris på 130,40 kr.
 1. Vilka intervaller handlar liknande företag i?
 2. Finns det kanske bättre alternativ än Securitas (konkurrenter)?
 3. Vilket kursintervall har Securitas-aktien rört sig i det senaste året (om inget viktigt ändrats sedan dess kan det vara en rimlig utgångspunkt för kommande års kurser, möjligen med till exempel justering uppåt för Securitas tillväxt det senaste året)
 1. Det senaste året har Securitas-aktien rört sig mellan 125,50 – 152,90 kr

Securitas utveckling under ett år

 1. Vad är du ‘nöjd’ med att få i direktavkastning per år om du struntar i hur kursen rör sig under tiden?
  1. Om du är riktigt långsiktig, till exempel 25-50 år, och tror att Securitas affärsmodell håller för konkurrens hela tiden och kan upprätthålla sin utdelning, då kanske direktavkastningen på 2-3 % räcker för att du ska vilja ha aktien – oavsett om andra vill det.
 2. Hur går det för Securitas?
  1. Hur snabbt växer (eller faller) försäljningen? Ökar eller avtar takten?
   1. Varför? (Oroligheter, politik etc)
  2. Stiger eller faller vinstmarginalen?
   1. Varför?
  3. Hur uppfattas Securitas? (Etiskt eller inte, modernt eller inte, mm)
  4. Beroende på vad du kommer fram till för framtida vinsttillväxt (eller ännu hellre det lite mer komplicerade måttet kassaflödestillväxt) så kan man acceptera högre värdering av närliggande års nyckeltal.
   1. Om vinsten väntas växa 10 % per år efter 2017 kanske P/E = 22 för 2017 är rimligt (en kurs på 8,75 x 21 = 183,75 kr).
   2. Men om tillväxten är 0 % kanske P/E = 10 är rimligare, eller en kurs på bara 8,75 * 10 = 87,50 kr.

Det här visar tydligt hur viktiga tillväxtbedömningarna är.

5. Avslutning

Trots orolig omvärld (och hemma efter måndags natt) så är jag inte så sugen på Securitas just nu. De tror själva att efterfrågan på säkerhet kommer att gå ner vilket jag kan tycka är konstigt eftersom att vi är mer oroliga än någonsin just nu. Dessutom har de inte riktigt nått upp till prognoserna de senaste rapporterna vilket gör att jag som investerare vill se en ändring på först – men å andra sidan större uppsida nu än innan.

Sen är det ju hela börsklimatet i sig som gör att jag inte är så positiv. Jag har en ganska försiktig marknadssyn just nu.

/A

1 Comment

 1. Om ni inte redan har det, tycker jag ni ska överväga att skaffa en kontakt-/överfallslarm. Ni är båda ”offentliga” personer som delar med er mycket av er vardag via sociala media. Vilket tyvärr sätter er i en något högre riskklass.
  Tänker på er och hoppas ni mår bra efter omständigheterna.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.