Råvaruhandel: Metaller – Guld

Metaller är kanske den näst enklaste råvaran att förstå efter energi. Guld, silver, koppar, palladium, aluminium och platina utgör materiella tillgångar med ett reellt värde. Precis som när du köper aktier handlar det om att försöka förutspå det framtida priset eller värdet. Hela börsen handlar ju som bekant om förväntningar – vad betalar jag idag och vad kan jag eller andra vara villiga att betala i framtiden? Precis på samma sätt fungerar det med råvarumarknaden. Alltså kan du köpa guld – gå lång – om du tror att priset kommer att gå upp, eller gå kort om du tror att priset kommer att gå ner i framtiden.

Om du vill köpa guld genom certifikat (då kan du välja att gå lång eller kort) kan du sortera fram alla guldcertifikat som finns att handla på Nordnet (här via deras ETF-torg, en av mina favoritfunktioner).

Klicka på bilden ovan för att komma till alla certifikat och ETFer med guld som underliggande tillgång som handlas på NASDAQ Stockholm utan hävstång hos Nordnet.

Råvara och monetär tillgång

Guld är ovanligt på det sätt att det både är en råvara och en monetär tillgång. Guld är i det närmsta oförstörbart och allt guld som producerats finns kvar i en eller annan form. I slutet av 2007 uppskattade man att det totalt fanns en existerande mängd på 161 000 ton guld i hela världen. Föga förvånande är den största delen av produktion av guld kopplad till juvelerarbranschen.

Vad påverkar guldpriset?

Innan du börjar handla med guld är det såklart bra att känna till vad som påverkar guldpriset. Väldigt förenklat säger man att guldpriset historiskt sett gått upp i oroliga tider under försvagad ekonomi men självklart finns det fler faktorer som påverkar guldpriset.

Efterfrågan på guld ökar till exempel då centralbankerna trycker mer pengar, vilket är ett resultat av ett försök från bankernas sida att öka statsskulden genom att stimulera ekonomin. Kombinationen av en stigande statsskuld och att trycka mer pengar gör att inflationen sjunker och andra typer av investeringar inte genererar någon avkastning. Detta leder i sin tur till att investerare söker sig till andra typer av investeringar – till exempel guld, som betraktas som en inflationssäker investering.

Tidigare köpte Kina och Indien amerikanska värdepapper samt USD som reserver. För att diversifiera sina reserver och skydda sig mot en devalvering av USD har dock länder som i synnerhet Kina och Indien börjat köpa guld som reserv. 

Ett minskat utbud på guldmarknaden. På samma sätt som med all typ av handel så styrs priserna efter tillgång och efterfrågan. Gruvproduktionen som historiskt sett utgör 60 procent av världens utbud av guld har minskat samtidigt som efterfrågan ökat från bland annat centralbanker. Detta har lett till en prisökning.

Precis som med olja kan oförutsedda politiska händelser inträffa i områden med gruvor. Följden av detta kan bli att investerares kapital i lokala gruvsatstningar drabbas negativt. Till exempel har politiska förändringar i Kongo lett till att flera investerare nu måste vänta för att se om situationen kommer att lösas.

Eftersom guld är en reell tillgång, kommer en ökad inflation att leda till att priset stiger. Därför kommer andra typer av investeringar, till exempel i obligationer, att bli mindre lönsamma vilket stärker guldet ytterligare. Guldpriset stiger också när regeringar och centralbanker håller räntorna låga.

Guld har historiskt visat en nedgång från mitten av mars som sedan tenderar utmynna i ett rally fram till och med maj, innan en svagare period infinner sig under juni till slutet av juli. Detta säsongsmönster förekommer ofta även under så kallade bull markets.

Bild lånad av finansportalen. Guld och OMXS30 under en femårsperiod.

Hur investerar jag i guld?

Precis som med olja finns det flera sätt att investera i guld. Du kan till exempel handla med terminer. Många köper fysiskt guld på grund av en oro att handla digitalt med metaller som guld eller silver, det känns tryggare att ha det hemma eller i bankfacket helt enkelt. Precis som med mina bitcoins kan man också köpa olika certifikat i guld och gå lång eller kort, detta är ett sätt som i alla fall jag tycker gör råvaruhandeln mer tillgänglig för privatsparare. Kika på ETF-torget (klicka på bilden från Nordnet ovan) men håll i vanlig ordning koll på eventuella avgifter som tas ut av de som ger ut certifikat eller förvaltningsavgift om du köper en ETF med guld som underliggande tillgång.

/A

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *